Wiki

Mẫu đơn xin xác nhận là giáo viên của trường

Tải về Bản in Mẫu đơn xin xác nhận là giáo viên của trường là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn và có thể lập được đơn xin xác nhận cho mình nhé. 1. Định nghĩa mẫu đơn xin xác nhận là […]

Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

Ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác – Lê nin Tư tưởng Hồ Chí Minh là một di sản lớn về phong cách đạo đức cách mạng Bác đã để lại cho dân tộc. Vậy theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? Sau đây là đáp án […]