Lưu trữ Wiki - Trang 301 trên 305 - Allavida

Wiki

Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

Ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác – Lê nin Tư tưởng Hồ Chí Minh là một di sản lớn về phong cách đạo đức cách mạng Bác đã để lại cho dân tộc. Vậy theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? Sau đây là đáp án […]

Phiếu đại cử tri là gì?

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang được diễn ra với nhiều diễn biến bất ngờ. Một trong các cụm từ thường nghe thấy trong các kì bầu cử là phiếu đại cử tri. Vậy phiếu đại cử tri là gì? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để biết thêm chi […]

Năm tài chính là gì? Ngày bắt đầu năm tài chính là ngày bao nhiêu?

Năm tài chính là gì? Năm tài chính là gì? Ngày bắt đầu năm tài chính là ngày bao nhiêu? hoatieu.vn mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé. Mẫu giải trình báo cáo tài chính lỗ Mẫu số B01 – DNSN: Báo cáo tình hình tài chính […]