Wiki

Giựt cô hồn là gì và những lưu ý khi giựt cô hồn

Trong Rằm tháng 7 nhiều gia đình thường kết hợp làm lễ cúng cô hồn và giựt cô hồn là công việc cuối cùng trong việc cúng cô hồn trong lễ xá tội vong nhân. Vậy giựt cô hồn là gì và giựt cô hồn có xui không? Mời các bạn cùng theo dõi trong […]

Sec x là gì? Đạo hàm của sin cos tan cot sec csc là gì?

Trong khi học toán và làm toán, với bộ môn lượng giác. Các ký hiệu sin, cos, tan, cot, sec hay csc là gì? Đã bao nhiêu lần một trong sáu ký hiệu trên làm bạn rối não. Và đạo hàm của chúng làm bạn muốn tốc biến khỏi lớp hay phòng thi ngay lập […]