Wiki

Phân tích Chiếu cầu hiền

Phân tích Chiếu cầu hiền – Chiếu cầu hiền của tác giả Ngô Thì Nhậm là bài chiếu mà vua Quang Trung – Nguyễn Huệ giao cho Ngô Thì Nhậm viết bài chiếu để chiêu mộ hiền tài. Sau đây là chi tiết dàn ý phân tích tác phẩm Chiếu cầu hiền kèm theo các […]