Viết thời khóa biểu của em lúc 5 giờ chiều đến lúc đi ngủ ️ Tập làm văn lớp 2: Lập thời gian biểu của em - Allavida

Viết thời khóa biểu của em lúc 5 giờ chiều đến lúc đi ngủ ️ Tập làm văn lớp 2: Lập thời gian biểu của em

Viết thời khóa biểu của em lúc 5 giờ chiều đến lúc đi ngủ là đề bài luyện viết đoạn trong chương trình sách giáo khoa lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Dưới đây là một số mẫu viết về việc em đã làm trước khi tới trường để các em học sinh tham khảo nhằm viết cho mình một đoạn văn hay và ý nghĩa.

1. Viết thời khóa biểu của em lúc 5 giờ chiều đến lúc đi ngủ số 1

Thời gian Hoạt động
17:00 Đi học về
17:30 Đi tắm
18: 00 Ăn cơm tối
19:00 – 21:00 Học bài
22:00 Đi ngủ

2. Lập thời gian biểu của em số 2

12 giờ 00 – 12 giờ 30

Ăn trưa

12 giờ 30 – 14 giờ 30

Ngủ trưa

14 giờ 30 – 17 giờ 30

Học bài ở trường

17 giờ 30 – 18 giờ

Về nhà

18 giờ – 18 giờ 30

Tắm rửa

3. Lập thời gian biểu buổi chiều của em số 3

12 giờ 00 – 13 giờ 30

Ngủ trưa

13 giờ 30 – 15 giờ 30

Đọc sách

15 giờ 30 – 17 giờ 30

Chơi game

17 giờ 30 – 18 giờ

Tắm rửa

4. Mẫu thời gian biểu cho học sinh lớp 2 số 4

12 giờ 00 – 12 giờ 30

Ăn trưa

12 giờ 30 – 14 giờ 30

Ngủ trưa

14 giờ 30 – 15 giờ 30

Chơi game

15 giờ 30 – 16 giờ 30

Làm bài tập về nhà

16 giờ 30 – 17 giờ

Tắm rửa

17 giờ – 17 giờ 30

Đọc sách

Xem thêm  Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh Lộ trình dạy môn tiếng anh theo chương trình giáo dục phổ thông mới

5. Thời gian biểu cho học sinh lớp 2 số 5

12 giờ 00 – 12 giờ 30

Ăn trưa

12 giờ 30 – 14 giờ 30

Ngủ trưa

14 giờ 30 – 17 giờ 30

Học bài ở trường

17 giờ 30 – 18 giờ

Về nhà

18 giờ – 18 giờ 30

Tắm rửa

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời