Việc tăng cường chính quyền phong kiến dưới thời đường nhằm mục đích gì? Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5 - Allavida

Việc tăng cường chính quyền phong kiến dưới thời đường nhằm mục đích gì? Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5

Nhà Đường, hay Đế quốc Đại Đường, là một hoàng triều cai trị Trung Quốc từ năm 618 đến năm 907. Việc tăng cường chính quyền phong kiến dưới thời đường nhằm mục đích gì? Đây là câu hỏi rất nhiều người quan tâm khi học môn Lịch sử, để giải đáp được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết của Allavida.org.

1. Việc tăng cường chính quyền phong kiến dưới thời Đường nhằm mục đích gì?

A. với tay đến tận các địa phương.

B. nâng cao quyền lực tuyệt đối của Hoàng đế.

C. tăng cường quyền lực của bộ máy nhà nước.

D. đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân.

2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường

a) Kinh tế:

– Phát triển tương đối toàn diện.

– Nông nghiệp: Thực hiện chế độ quân điền. Nông dân nhận ruộng đất công và phải thực hiện nghĩa vụ với nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu. Áp dụng những kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất như chọn giống, xác định thời vụ. Nhờ vậy, sản lượng tăng nhiều hơn trước.

– Thủ công nghiệp: Xưởng thủ công (gọi là tác phường) luyện sắt, đóng thuyền có hàng chục người làm việc.

– Thương nghiệp: hai “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển cũng được thiết lập, mở rộng.

b) Chính trị:

– Bộ máy cai trị phong kiến hoàn chỉnh: cử người thân tín cai quản địa phương; cử người trong họ hay công thần giữ chức Tiết độ sứ, trấn ải biên cương mở khoa thi chọn người ra làm quan.

Xem thêm  Quy tắc ứng xử và việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

=> Chế độ phong kiến tạo điều kiện cho quý tộc, địa chủ được tham gia vào bộ máy cai trị từ trung ương đến địa phương đồng thời nâng cao quyền lực tuyệt đối của hoàng đế.

– Các hoàng đế nhà Đường tiếp tục chính sách xâm lược mở rộng lãnh thổ: lấn chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược bán đảo Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ ở An Nam (lãnh thổ Việt Nam hồi đó), ép Tây Tạng phải thần phục.

=> Nhờ vậy, Trung Quốc dưới thời Đường trở thành một đế quốc phong kiến phát triển nhất.

c) Đến cuối thời Đường:

– Mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc, nông dân sống trong cảnh cùng cực do tô thuế quá nặng nề, sưu dịch liên miên. Nạn đói thường xuyên diễn ra.

– Nông dân lại nổi dậy chống chính quyền, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa do Hoàng Sào lãnh đạo nổ ra vào năm 874.

– Nhà Đường bị lật đổ, Trung Quốc rơi vào thời kì Ngũ đại – Thập quốc nhưng Triệu Khuông Dẫn lại tiêu diệt được các thế lực phong kiến khác, lập ra nhà Tống vào năm 960. Sau đó, miền Bắc Tống lại bị nước Kim đánh chiếm. Đến cuối thế kỉ XIII, cả hai nước Kim và Nam Tống lần lượt bị Mông Cổ tiêu diệt.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời