Ví dụ về sử dụng pháp luật Sử dụng pháp luật là gì? - Allavida

Ví dụ về sử dụng pháp luật Sử dụng pháp luật là gì?

Ví dụ về sử dụng pháp luật. Sử dụng pháp luật là một trong 4 hình thức thực hiện pháp luật, khiếp pháp luật được ứng dụng thống nhất trong nhân dân. Allavida.org gửi đến bạn đọc một số ví dụ về sử dụng pháp luật.

1. Sử dụng pháp luật là gì?

Sử dụng pháp luật và việc cá nhân, tổ chức sử dụng các quyền của mình, làm những việc mà pháp luật cho phép.

=> Sử dụng pháp luật được biểu hiện dưới dạng hành động, là việc thực hiện quyền của các công dân.

2. Ví dụ về sử dụng pháp luật

Với định nghĩa tại mục 1 bài này, dưới đây là một số ví dụ về sử dụng pháp luật.

  • Ví dụ về sử dụng pháp luật 1:

A đủ 18 tuổi và không bị mất năng lực nhận thức, làm chủ hành vi. Đến ngày bầu cử, A thực hiện quyền lợi của mình, đi bầu cử cho vị đại biểu mà mình tin tưởng

  • Ví dụ về sử dụng pháp luật 2:

Công dân có quyền khởi kiện ra tòa án đòi bồi thường thiệt hại khi bị xâm phạm lợi ích trong các giao dịch dân sự. B bị thiệt hại do A không thực hiện đúng các nghĩa vụ trong hợp đồng, do đó, B đã khởi kiện A ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại

  • Ví dụ về sử dụng pháp luật 3:

Mọi công dân đều được pháp luật bảo vệ quyền bí mật thư tín, bất khả xâm phạm về thân thể và chỗ ở, khi phát hiện có người xâm phạm quyền riêng tư của mình, C đã trình báo công an.

  • Một số ví dụ khác về sử dụng pháp luật:
Xem thêm  Tại sao người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động? Vai trò của hợp đồng lao động

Ví dụ 1: Công dân không mất khả năng nhận thức, làm chủ hành vi đều có quyền tham gia giao dịch dân sự. A tham gia các giao dịch dân sự (không trái quy định pháp luật): Mua bán thực phẩm, mua bán kim khí quý đá quý

Ví dụ 2: Công dân có quyền được thành lập doanh nghiệp (trừ những đối tượng không được thành lập doanh nghiệp tư nhân). B thành lập công ty cổ phần, lựa chọn ngành nghề kinh doanh được pháp luật cho phép (Kinh doanh đồ gia dụng,…)

3. Một số hình thức thực hiện pháp luật khác

Bên cạnh sử dụng pháp luật còn có các hình thức thực hiện pháp luật khác: Thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật, áp dụng pháp luật:

  • Thi hành pháp luật là hành vi cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định.
  • Áp dụng pháp luật là việc các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức.
  • Tuân thủ pháp luật là việc cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.

AllAvida đã đưa đến cho bạn đọc các ví dụ về sử dụng pháp luật.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org

Xem thêm  Quyền tác giả là gì? Tác quyền, bản quyền, sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ và những kiến thức căn bản

Các bài viết liên quan:

  • Nếu một xã hội không có pháp luật?
  • Thi hành pháp luật là gì? Ví dụ về thi hành pháp luật.
  • Ví dụ thực hiện pháp luật.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời