Tuổi Dần khai trương ngày nào tốt 2023? Ngày đẹp khai trương 2023 tuổi Dần - Allavida

Tuổi Dần khai trương ngày nào tốt 2023? Ngày đẹp khai trương 2023 tuổi Dần

Việc chọn được ngày đẹp để mở hàng khai trương hợp tuổi với gia chủ tuổi Dần trong năm 2023 sẽ giúp công việc làm ăn, buôn bán của gia chủ diễn ra thuận lợi hơn. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ tổng hợp các ngày đẹp đầu năm thích hợp để tuổi Dần khai trương, mở hàng để công việc làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn.

 • Hạn Thái Tuế năm 2023

Sau đây là chi tiết danh sách ngày đẹp khai trương, mở hàng đầu năm cho gia chủ tuổi Dần trong năm 2023, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Tuổi Canh Dần 1950 khai trương ngày nào tốt năm 2023?

Tuổi Dần khai trương ngày nào tốt năm 2022? Những ngày tốt, ngày hoàng đạo thích hợp để người tuổi Canh Dần 1950 khai trương dịp đầu năm 2022 như sau:

Thứ 6: Ngày 28 tháng 1 năm 2022 (26/12/2021 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Mậu Tý, ngày Tân Tỵ, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Mệnh ngày: Kim bạch lạp (Kim)

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Kỷ Sửu (1h-3h)
 • Nhâm Thìn (7h-9h)
 • Giáp Ngọ (11h-13h)
 • Ất Mùi (13h-15h)
 • Mậu Tuất (19h-21h)
 • Kỷ Hợi (21h-23h)

Thứ 6: Ngày 4 tháng 2 năm 2022 (4/1/2022 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Nhâm Tý, ngày Mậu Tý, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Mệnh ngày: Lửa trong chớp (Hỏa)

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Nhâm Tý (23h-1h)
 • Quý Sửu (1h-3h)
 • Ất Mão (5h-7h)
 • Mậu Ngọ (11h-13h)
 • Canh Thân (15h-17h)
 • Tân Dậu (17h-19h)

Thứ 7: Ngày 5 tháng 2 năm 2022 (5/1/2022 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Giáp Tý, ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Mệnh ngày: Lửa trong chớp (Hoả)

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Bính Dần (3h-5h)
 • Đinh Mão (5h-7h)
 • Kỷ Tỵ (9h-11h)
 • Nhâm Thân (15h-17h)
 • Giáp Tuất (19h-21h)
 • Ất Hợi (21h-23h)
Xem thêm  Chế độ phụ cấp của giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số

Thứ 4: Ngày 9 tháng 2 năm 2022 (9/1/2022 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Nhâm Tý, ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Mệnh ngày: Nước giữa dòng (Thủy)

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Quý Sửu (1h-3h)
 • Bính Thìn (7h-9h)
 • Mậu Ngọ (11h-13h)
 • Kỷ Mùi (13h-15h)
 • Nhâm Tuất (19h-21h)
 • Quý Hợi (21h-23h)

2. Tuổi Nhâm Dần 1962 khai trương ngày nào tốt năm 2023?

Tuổi Dần khai trương ngày nào tốt? Những ngày tốt, ngày hoàng đạo thích hợp để người tuổi Nhâm Dần 1962 khai trương dịp đầu năm 2023 như sau:

Thứ 6: Ngày 11 tháng 2 năm 2022 (11/1/2022 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Bính Tý, ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Mệnh ngày: Vàng trong cát (Kim)

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Mậu Dần (3h-5h)
 • Kỷ Mão (5h-7h)
 • Tân Tỵ (9h-11h)
 • Giáp Thân (15h-17h)
 • Bính Tuất (19h-21h)
 • Đinh Hợi (21h-23h)

Thứ 4: Ngày 16 tháng 2 năm 2022 (16/1/2022 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Bính Tý, ngày Canh Tý, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Mệnh ngày: Ðất trên vách (Thổ)

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Bính Tý (23h-1h)
 • Đinh Sửu (1h-3h)
 • Kỷ Mão (5h-7h)
 • Nhâm Ngọ (11h-13h)
 • Giáp Thân (15h-17h)
 • Ất Dậu (17h-19h)

Thứ 5: Ngày 17 tháng 2 năm 2022 (17/1/2022 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Mậu Tý, ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Mệnh ngày: Ðất trên vách (Thổ)

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Canh Dần (3h-5h)
 • Tân Mão (5h-7h)
 • Quý Tỵ (9h-11h)
 • Bính Thân (15h-17h)
 • Mậu Tuất (19h-21h)
 • Kỷ Hợi (21h-23h)

3. Tuổi Giáp Dần 1974 khai trương ngày nào tốt năm 2023?

Tuổi Dần khai trương ngày nào tốt 2022? Những ngày tốt, ngày hoàng đạo thích hợp để người tuổi Giáp Dần 1974 khai trương dịp đầu năm 2023 như sau:

Xem thêm  Còn cái nịt là gì? Nịt là gì?

Thứ 2: Ngày 21 tháng 2 năm 2022 (21/1/2022 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Bính Tý, ngày Ất Tỵ, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Mệnh ngày: Lửa đèn (Hoả)

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Đinh Sửu (1h-3h)
 • Canh Thìn (7h-9h)
 • Nhâm Ngọ (11h-13h)
 • Quý Mùi (13h-15h)
 • Bính Tuất (19h-21h)
 • Đinh Hợi (21h-23h)

Thứ 4: Ngày 23 tháng 2 năm 2022 (23/1/2022 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Canh Tý, ngày Đinh Mùi, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Mệnh ngày: Nước trên trời (Thuỷ)

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Nhâm Dần (3h-5h)
 • Quý Mão (5h-7h)
 • Ất Tỵ (9h-11h)
 • Mậu Thân (15h-17h)
 • Canh Tuất (19h-21h)
 • Tân Hợi (21h-23h)

Thứ 2: Ngày 28 tháng 2 năm 2022 (28/1/2022 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Canh Tý, ngày Nhâm Tý, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Mệnh ngày: Gỗ dâu (Mộc)

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Canh Tý (23h-1h)
 • Tân Sửu (1h-3h)
 • Quý Mão (5h-7h)
 • Bính Ngọ (11h-13h)
 • Mậu Thân (15h-17h)
 • Kỷ Dậu (17h-19h)

4. Tuổi Bính Dần 1986 khai trương ngày nào tốt năm 2023?

Tuổi Dần mở hàng ngày nào đẹp? Những ngày tốt, ngày hoàng đạo thích hợp để người tuổi Bính Dần 1986 khai trương dịp đầu năm 2023 như sau:

Thứ 6: Ngày 4 tháng 2 năm 2022 (4/1/2022 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Nhâm Tý, ngày Mậu Tý, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Mệnh ngày: Lửa trong chớp (Hoả)

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Nhâm Tý (23h-1h)
 • Quý Sửu (1h-3h)
 • Ất Mão (5h-7h)
 • Mậu Ngọ (11h-13h)
 • Canh Thân (15h-17h)
 • Tân Dậu (17h-19h)

Thứ 7: Ngày 5 tháng 2 năm 2022 (5/1/2022 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Giáp Tý, ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Mệnh ngày: Lửa trong chớp (Hoả)

Xem thêm  Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội khác nhau thế nào?

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Bính Dần (3h-5h)
 • Đinh Mão (5h-7h)
 • Kỷ Tỵ (9h-11h)
 • Nhâm Thân (15h-17h)
 • Giáp Tuất (19h-21h)
 • Ất Hợi (21h-23h)

Thứ 6: Ngày 11 tháng 2 năm 2022 (11/1/2022 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Bính Tý, ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Mệnh ngày: Vàng trong cát (Kim)

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Mậu Dần (3h-5h)
 • Kỷ Mão (5h-7h)
 • Tân Tỵ (9h-11h)
 • Giáp Thân (15h-17h)
 • Bính Tuất (19h-21h)
 • Đinh Hợi (21h-23h)

5. Tuổi Mậu Dần 1998 khai trương ngày nào tốt năm 2023?

Những ngày tốt, ngày hoàng đạo thích hợp để người tuổi Mậu Dần 1998 khai trương dịp đầu năm 2023 như sau:

Thứ 4: Ngày 9 tháng 2 năm 2022 (9/1/2022 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Nhâm Tý, ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Mệnh ngày: Nước giữa dòng (Thuỷ)

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Quý Sửu (1h-3h)
 • Bính Thìn (7h-9h)
 • Mậu Ngọ (11h-13h)
 • Kỷ Mùi (13h-15h)
 • Nhâm Tuất (19h-21h)
 • Quý Hợi (21h-23h)

Thứ 4: Ngày 16 tháng 2 năm 2022 (16/1/2022 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Bính Tý, ngày Canh Tý, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Mệnh ngày: Ðất trên vách (Thổ)

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Bính Tý (23h-1h)
 • Đinh Sửu (1h-3h)
 • Kỷ Mão (5h-7h)
 • Nhâm Ngọ (11h-13h)
 • Giáp Thân (15h-17h)
 • Ất Dậu (17h-19h)

Thứ 5: Ngày 17 tháng 2 năm 2022 (17/1/2022 Âm lịch)

Ngày: Ngày hoàng đạo

Giờ Mậu Tý, ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần

Mệnh ngày: Ðất trên vách (Thổ)

Giờ hoàng đạo khai trương:

 • Canh Dần (3h-5h)
 • Tân Mão (5h-7h)
 • Quý Tỵ (9h-11h)
 • Bính Thân (15h-17h)
 • Mậu Tuất (19h-21h)
 • Kỷ Hợi (21h-23h)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tết cổ truyền – Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời