Từ năm 1 đến năm 2020 có bao nhiêu thế kỷ? Năm 1 đến năm 2020 có bao nhiêu thế kỷ? - Allavida

Từ năm 1 đến năm 2020 có bao nhiêu thế kỷ? Năm 1 đến năm 2020 có bao nhiêu thế kỷ?

Từ năm 1 đến năm 2020 có bao nhiêu thế kỷ? Bài toán về thế kỷ hẳn là không còn xa lạ với các em học sinh, nhất là các em học sinh lớp 4. Cùng tính xem từ năm 1 đến năm 2020 có bao nhiêu thế kỷ nhé.

1. Từ năm 1 đến năm 2020 có bao nhiêu thế kỷ?

1 thế kỷ có 100 năm

Để biết từ năm 1 đến năm 2020 có bao nhiêu thế kỷ? chúng ta có thể tính như sau:

Cách 1:

Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ 1

Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ thứ 2

=> Chúng ta sẽ có dãy số: thể kỉ thứ 1, thế kỉ thứ 2,… thế kỉ thứ n

Trong đó 2 thế kỉ liền kề hơn kém nhau 100 đơn vị.

Từ 1 đến 2020 có: 2020 đơn vị

Lấy 2020 chia 100 ta được 20 dư 20

=> Từ năm 1 đến năm 2020 có 21 thế kỉ.

Cách 2:

Năm 1 thuộc thế kỉ 1

Năm 2020 thuộc thế kỉ 21

=> Số thế kỉ từ năm 1 đến năm 2020 chính là số thế kỉ từ thế kỉ 1 đến thế kỉ 21.

=> Từ năm 1 đến năm 2020 có 21 thế kỉ.

2. Các câu hỏi liên quan thế kỉ

1010 thuộc thế kỉ nào?

1 thế kỉ = 100 năm

Ta có: 1010 : 100 = 10 dư 10.

=> 1010 thuộc thế kỉ 11.

1890 thuộc thế kỉ nào?

Tương tự cách tính như câu hỏi trên, ta có:

Xem thêm  Sec x là gì? Đạo hàm của sin cos tan cot sec csc là gì?

1890 : 100 = 18 dư 90

=> 1890 thuộc thế kỉ 19.

3. Bài tập giây thế kỉ

Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3 phút = ….giây là:

A. 60

B. 90

C. 120

D. 180

Câu 2: Thế kỉ thứ ba được viết bằng chữ số La Mã là:

A. II

B. III

C. IV

D. V

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4 phút 12 giây = …giây là:

A. 252

B. 240

C.16

D. 212

Câu 4: Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ:

A. XV

B. XVI

C. XVII

D. XVIII

Câu 5: Khi thi chạy 100m, Minh chạy hết 12 giây, còn Bình chạy chậm hơn Minh 5 giây. Bình chạy 100m hết số giây là:

A. 20 giây

B. 7 giây

C. 10 giây

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

2 giờ 5 phút = … phút

4 phút 24 giây = …giây

1/2 giờ = ….phút

1/5 thế kỉ = ….năm

1/3 phút = ….giây

3 thế kỉ = …. năm

Câu 7: Trong cuộc thi bơi 100m, bạn Hà bơi hết 1/5 phút và bạn Lan bơi hết 1/6 phút. Hỏi trong hai bạn, bạn nào bơi nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu giây?

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Thế kỉ XV bắt đầu từ năm ….đến hết năm…..

b) Ông La Phông-ten mất năm 1695. Năm đó thuộc thế kỉ……

c) Chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 1954. Năm đó thuộc thế kỉ……….Tính đến năm 2021, được …………năm

AllAvida vừa gửi đến bạn đọc cách tính số thế kỉ từ năm 1 đến năm 2020 và các bài toán thế kỉ giây khác để luyện tập.

Xem thêm  Giày xéo hay dày xéo, từ nào đúng chính tả? Giày xéo hay dày xéo?

Mời các bạn tham khảo thêm các bài toán hay khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org

Các bài viết liên quan:

  • 12hg – 5dag = ? kg
  • Bố hơn con 28 tuổi biết 4 năm nữa tuổi con bằng 3/10 tuổi của bố.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời