Trọn bộ tài liệu, đáp án mô đun 4 Tiểu học Tài liệu bồi dưỡng module 4 - Allavida

Trọn bộ tài liệu, đáp án mô đun 4 Tiểu học Tài liệu bồi dưỡng module 4

Mô đun 4.0 có nội dung là xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học. Trọn bộ tài liệu, đáp án mô đun 4 Tiểu học giúp thầy cô tham khảo và dễ dàng thực hiện hoàn thành tập huấn module 4 theo đúng chương trình giáo dục phổ thông mới. Mời các thầy cô tham khảo.

Các thầy cô theo dõi bài viết, gợi ý đáp án và kế hoạch các môn còn lại Allavida.org sẽ cập nhật nhanh nhất để gửi tới các bạn.

1. Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 4 Tiểu Học

  • Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4.0
  • Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp mô đun 4
  • Bài thu hoạch Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh

2. Gợi ý mô đun 4 Tiểu học đầy đủ các môn

 Mời các thầy cô click vào môn mình cần để xem nội dung. 

  • Gợi ý đáp án mô đun 4.0
  • Gợi ý đáp án mô đun 4 công nghệ thông tin Tiểu học
  • Gợi ý đáp án môn Tiếng Việt mô đun 4 Tiểu học

3. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4 Tiểu học

  • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
  • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tiếng Việt mô đun 4

4. Kế hoạch bài dạy minh họa mô đun 4 Tiểu học

  • Kế hoạch bài dạy minh họa mô đun 4 môn Toán Tiểu Học
  • Kế hoạch bài dạy minh họa mô đun 4 môn Lịch sử – Địa lý Tiểu Học
Xem thêm  AIPA là gì? Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA)

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời