Trọn bộ tài liệu, đáp án mô đun 4 THCS Đáp án module 4 trung học cơ sở

Mô đun 4.0 có nội dung là xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Trung học cơ sở. Trọn bộ tài liệu, đáp án mô đun 4 THCS giúp thầy cô tham khảo và dễ dàng thực hiện hoàn thành tập huấn module 4 theo đúng chương trình giáo dục phổ thông mới. Mời các thầy cô tham khảo.

Các thầy cô theo dõi bài viết, gợi ý đáp án và kế hoạch các môn còn lại Allavida.org sẽ cập nhật nhanh nhất để gửi tới các bạn.

1. Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 4 THCS

 • Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Ngữ văn THCS
 • Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Toán THCS
 • Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Âm nhạc THCS
 • Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Khoa học tự nhiên THCS
 • Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Lịch sử – Địa lý THCS
 • Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS
 • Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Mĩ thuật THCS
 • Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Giáo dục công dân THCS
 • Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Công nghệ THCS
 • Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Tin học THCS

2. Đáp án tự luận module 4 THCS – Tất cả các môn

 • Đáp án tự luận Ngữ Văn module 4 THCS
 • Gợi ý đáp án môn Mĩ thuật module 4 THCS
 • Gợi ý đáp án môn Tin học module 4 THCS
Xem thêm  Đáp án module 4 môn Mỹ thuật Tiểu học Đáp án trắc nghiệm Mĩ thuật mô đun 4

3. Đáp án trắc nghiệm module 4 THCS – Đầy đủ các môn

 • Đáp án module 4 môn Toán THCS 
 • Đáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS 
 • Đáp án module 4 môn Tin học THCS 
 • Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Lịch sử – Địa lý THCS
 • Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Giáo dục thể chất THCS
 • Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS
 • Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Giáo dục công dân THCS
 • Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Âm nhạc THCS
 • Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Công nghệ THCS

4. Kế hoạch bài dạy minh họa mô đun 4 THCS

 • Kế hoạch bài dạy minh họa module 4 môn Khoa học tự nhiên THCS

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời