Trọn bộ biểu mẫu Thông tư 80/2021 BTC về Quản lý thuế - Allavida

Trọn bộ biểu mẫu Thông tư 80/2021 BTC về Quản lý thuế

Tải về

Biểu mẫu Thông tư 80/2021/TT-BTC

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 về hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Theo đó ban hành cùng với Thông tư 80 2021 BTC là nhiều biểu mẫu về quản lý thuế như:

  • Biểu mẫu gia hạn nộp thuế
  • Biểu mẫu hoàn thuế
  • Biểu mẫu hồ sơ miễn giảm thuế
  • Biểu mẫu xóa nợ tiền thuế
  • Biểu mẫu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế
  • Biểu mẫu kiểm tra thuế, thanh tra thuế
  • Biểu mẫ dành cho nhà cung cấp nước ngoài…….

Để xem chi tiết nội dung các biểu mẫu Thông tư 80/2021/TT-BTC, mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Top 5 bài phân tích Bài ca ngắn đi trên bãi cát siêu hay Phân tích bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Trả lời