Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì Câu 2 trang 64 SGK Công nghệ 10 - Allavida

Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì Câu 2 trang 64 SGK Công nghệ 10

Tự thụ phấn là khi phấn hoa từ cùng một cây rơi vào đầu nhụy (đối với thực vật có hoa) hoặc vào noãn (đối với thực vật hạt trần) của chính hoa đó. Quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì là câu hỏi nhiều người quan tâm, để giải đáp được câu hỏi này mời các bạn tham khảo nội dung bài viết sau đây.

1. Quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì

– Năm thứ nhất: Gieo hạt siêu nguyên chủng, chọn cây ưu tú

– Năm thứ hai: Hạt của cây ưu tú gieo thành từng dòng. Chọn các dòng đúng giống, thu hoạch hạt. Những hạt đó là hạt siêu nguyên chủng

– Năm thứ ba: Nhân giống nguyên chủng từ hạt giống siêu nguyên chủng.

– Năm thứ tư: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng.

2. Quy trình sản xuất giống theo phương thức duy trì và phục tráng khác nhau ở điểm nào?

Hai phương thức này khác nhau ở quy trình chọn lọc và ở vật liệu khởi đầu:

  • Ở phương thức phục tráng có thêm hình thức chọn lọc hỗn hợp qua thí nghiệm so sánh nên thời gian chọn lọc dài hơn
  • Vật liệu khởi đầu của quy trình sản xuất giống theo phương thức duy trì là hạt tác giả, còn ở quy trình sản xuất theo phương thức phục tráng là giống nhập nội hoặc giống thoái hóa

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Nêu cảm nghĩ về 25 năm xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng

Trả lời