Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào - Allavida

Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào

Nuôi cấy tế bào là quá trình tế bào được phát triển trong điều kiện được kiểm soát, thường là bên ngoài môi trường tự nhiên của chúng. Thế nào là nuôi cấy mô tế bào, cơ sở khoa học của phương pháp này? Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào? Mời các em cùng theo dõi bài học để tìm hiểu nội dung chi tiết.

Câu 2 trang 21 SGK Công nghệ 10: Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào.

1. Nuôi cấy tế bào là gì?

Nuôi cấy mô tế bào là phương pháp tách rời tế bào, mô nuôi cấy trong môi trường thích hợp và vô trùng để chúng tiếp tục phân bào, biệt hóa thành mô, cơ quan để phát triển thành cây mới.

2. Quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào

Trả lời: 

Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào được tiến hành theo thứ tự như sau:

1. Chọn vật liệu nuôi cấy

2. Khử trùng

3. Tạo chồi trong môi trường nhân tạo

4. Tạo rễ

5. Cấy cây vào môi trường thích ứng

6. Trồng cây trong vườn ươm.

Các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin bổ ích tại mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Theo Guiness, bài hát sinh nhật nào phổ biến nhất trong tiếng Anh? Bài hát sinh nhật tiếng Anh phổ biến nhất

Trả lời