Trách nhiệm là gì? Trách nhiệm của học sinh đối với đất nước Trách nhiệm đối với đất nước của học sinh - Allavida

Trách nhiệm là gì? Trách nhiệm của học sinh đối với đất nước Trách nhiệm đối với đất nước của học sinh

Trách nhiệm là thứ đặt nặng lên vai mỗi người. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ trách nhiệm là gì, tại sao mình lại phải có trách nhiệm. Hơn hết, trách nhiệm đối với tổ quốc của mỗi bạn học sinh là gì? Câu hỏi này sẽ được trả lời bằng bài viết dưới đây từ Allavida.org.

1. Trách nhiệm là gì?

Trách nhiệm là việc mà mỗi người cần phải làm và có ý thức đối với những việc làm đó. Người sống có trách nhiệm sẽ được người khác tôn trọng và dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

2. Trách nhiệm của học sinh đối với đất nước

Để có đủ sức mạnh xây dựng và bảo vệ đất nước, trước hết học sinh cần chăm chỉ, sáng tạo, học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn. Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá – đạo đức truyền thống của dân tộc.

Quan tâm đến đời sống chính trị – xã hội của địa phương, đất nước. Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện. Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp khả năng như: bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xoá đói giảm nghèo, chống tiêu cực, tham nhũng…

Xem thêm  Lời bài hát Vậy thì chúng ta là gì, không là gì - Hieuthuhai Vậy thì chúng ta là gì lyrics

Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Nhất là đối với các thế lực phản động luôn muốn chống phá nhà nước, gây chia rẻ, mất đoàn kết trong nhân dân trong và ngoài nước, cần quyết liệt và khôn khéo đấu tranh chống lại. Đối với những hành vi làm tổn hại đến uy tín, danh dự, hình ảnh của đất nước và nhân dân cần lên án và loại bỏ.

Hơn thế nữa, mỗi học sinh và gia đình mình cần sống trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Ngoài tích cực học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ. Tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi; sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng ở địa phương; tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta phải cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể giúp ích cho xã hội. Chỉ cần học tập phấn đấu không phá phách, trộm cướp, ma túy và các tệ nạn xã hội là các bạn đã có thể giúp ích cho xã hội và khi các học học thành tài làm việc trong cơ quan nhà nước dù bất cứ ở một bộ máy nào thì các bạn cũng đang giúp ích cho nhân dân.

Xem thêm  Mô hình giáo dục STEM là gì? Giáo dục STEM là gì?

Trên đây là ý kiến tư vấn của Allavida.org. Mời bạn tham khảo một số bài viết hữu ích khác như:

  • Trách nhiệm của thanh niên trong CNH, HĐH đất nước
  • Trách nhiệm của chủ xe khi cho mượn xe gây tai nạn

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời