Trách nhiệm bản thân đối với dân quân tự vệ Trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng dân quân tự vệ - Allavida

Trách nhiệm bản thân đối với dân quân tự vệ Trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng dân quân tự vệ

Trách nhiệm bản thân đối với dân quân tự vệ? Là một người dân Việt Nam, chúng ta có trách nhiệm gì với dân quân tự vệ – lực lượng vũ trang quần chúng gắn liền với nhân dân? Dưới đây, Hoatieu xin chia sẻ mẫu bài liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc xây dựng dân quân tự vệ để các bạn hiểu thêm về trách nhiệm của mình nhé.

1. Dân quân tự vệ là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Dân quân tự vệ 2019, dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế gọi là tự vệ.

1. Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

Trách nhiệm bản thân đối với dân quân tự vệ

Trách nhiệm bản thân đối với dân quân tự vệ là:

  • Nếu là học sinh, sinh viên thì phấn đấu học tập, cố gắng dùng trí tuệ và tri thức học được để đóng góp những giá trị thực tế trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ như đưa ra những đề xuất, đóng góp phát triển lực lượng dân quân tự vệ.
  • Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập. Vào mỗi năm, chúng ta sẽ thấy những cuộc diễn binh, tập trận, rèn luyện quân sự như bắn súng, ném mìn, phá bom được tổ chức. Mục đích chính là nhắm giúp đào tạo cho đội ngũ dân quân tự vệ có thực hiện được tốt công tác, nhiệm vụ được giao.
  • Khi có lệnh triệu tập thì tham gia nhập ngũ, đem khát vọng, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ thi đua, rèn luyện cầm chắc tay súng bảo vệ vũng chắc độc lập chủ quyền, và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc cũng là một cách xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.
  • Ngoài việc học tập và tham gia quân ngũ, bản thân cũng phải luôn nhớ giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, trân trọng những thành quả đấu tranh giữ nước của các thế hệ đi trước. Đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng dự bị động viên.
  • Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội.
  • Phối hợp, giúp đỡ các lực lượng dân quân tự vệ.
  • Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền. Hiện nay khi mạng xã hội ngày càng được sử dung rộng rãi tại nước ta đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nhiều tội phạm xuất hiện để đưa những thông tin nhằm chống phá chính quyền. Nhiều hack mạng cũng xuất hiện để lấy những thông tin bí mật quốc gia bán ra nước ngoài, hoặc tạo ra những ứng dụng thu hút người chơi để lừa đảo chiếm tiền…Cống hiến sức lực của bản thân trong lĩnh vực an ninh mạng nếu có thể làm cũng là trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng dân quân tự vệ.

Trên đây là Trách nhiệm bản thân đối với dân quân tự vệ, Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Bản mô tả phương án ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động học module 9 môn Tự nhiên xã hội Bài tập cuối khóa module 9 môn Tự nhiên xã hội

Trả lời