Top 5 Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 4 năm học 2021-2022 Đề thi giữa học kì II lớp 4 môn Toán - Allavida

Top 5 Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 4 năm học 2021-2022 Đề thi giữa học kì II lớp 4 môn Toán

Tải về

Top 5 Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 4 năm học 2021-2022 kèm đáp án, bao gồm 5 đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi giữa kì. Mời các em tham khảo.

Đề thi giữa học kì II lớp 4 môn Toán bao gồm đề thi có kèm theo cả ma trận và đáp án tham khảo để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất giữa HK2. Đề được thiết kế phù hợp với chương trình môn toám cho học sinh lớp 4, phù hợp với năng lực của học sinh tiểu học. Mời các em tham khảo nhầm ôn luyện đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra sắp tới.

1. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1

Số học

Số câu

01

02

03

01

07

Câu số

1

3, 7

6, 8, 9

4

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

Câu số

2

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

5

Tổng số câu

02

03

03

01

9

Tổng số điểm

1.5

3.0

5.0

0.5

10

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

3. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm  Biểu hiện của chí công vô tư Ca dao về chí công vô tư

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời