Top 3 Đề thi giữa kì 1 Toán 7 hay chọn lọc Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7 - Allavida

Top 3 Đề thi giữa kì 1 Toán 7 hay chọn lọc Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án

Đề thi giữa kì 1 Toán 7 trong bài viết sau đây của Hoatieu bao gồm 4 đề đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7 có đáp án chi tiết sẽ là tài liệu ôn thi giưa kỹ môn Toán lớp 7 hiệu quả cho các bạn học sinh.

  • Top 3 Đề thi Vật lý lớp 7 giữa học kì 1 2021-2022

Sau đây là nội dung chi tiết các đề đề thi giữa kì 1 Toán 7 có đáp án, mời các bạn cùng tham khảo và lưu về làm tài liệu sử dụng để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

1. Ma trận đề thi giữa kì 1 Toán 7 năm 2021

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

1. Các phép tính về số hữu tỉ, căn bậc hai

Thực hiện các phép tính với số hữu tỉ

Tìm số chưa biết thông qua các phép toán

Vận dụng thành thạo các phép toán để tìm x,y,z

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1,0

1%

1

1,0

10%

1

1,0

10%

4

3,0

30%

2. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Thực hiện tính toán với lũy thừa

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

2,0

20%

2

2,0

20%

3. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán thực tế

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

2,0

20%

1

2,0

20%

4. Tiên đề Ơ clit.

Từ vuông góc đến song song.

– Giải thích hai đường thẳng song song.

– Tính số đo góc.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

3,0

30%

2

3,0

30%

Tổng số câu

T. số điểm

Tỉ lệ %

4

3,0

30 %

2

4,0

40 %

1

2,0

2 %

1

1,0

10%

8

10

100%

Đề thi giữa kì 1 Toán 7 năm 2021

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ………..

TRƯỜNG THCS ……….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – TOÁN 7

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện các yêu cầu sau :

Xem thêm  Cách xem kho học liệu trực tuyến từ lớp 1 đến lớp 12 Kho học liệu số của Bộ giáo dục đào tạo

Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x biết:

a) x+5,5=7,5

Bài 3: (2,0 điểm) Khối lớp 7 của một trường THCS có 336 hoc sinh. Sau khi kiểm tra 15 phút, số học sinh xếp thành ba loại giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ với 4 ; 5 ; 7. Tính số học sinh mỗi loại của khối 7 .

Bài 4: (3 điểm) Cho hình vẽ, biết và

a. Đường thẳng AB có vuông góc với đường thẳng q không? Vì sao?

b. Tính số đo

c. Tính số đo

Bài 5: 1 điểm. Tìm x và y biết

3. Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7

Câu hỏi

đáp án

điểm

Bài 1:

(2,0 điểm)

a)

0,5đ

b)

0,5đ

c)

0,5đ

d)

0,5đ

Bài 2:

(1,0 điểm)

0,5đ

b)

0,5đ

Bài 3:

(2,0 điểm)

=Gọi x, y, z lần lượt là số học sinh giỏi, khá, trung bình của

khối 7.

Theo đề ta có: và x+y+z=336

Theo t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt là 84, 105, 147 học sinh.

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

……………………………

Chi tiết bộ Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7 mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời