Thuyết minh đề cương nhiệm vụ quan trắc môi trường năm 2018 Thuyết minh quan trắc môi trường theo Công văn 5922/BGDĐT-KHCNMT - Allavida

Thuyết minh đề cương nhiệm vụ quan trắc môi trường năm 2018 Thuyết minh quan trắc môi trường theo Công văn 5922/BGDĐT-KHCNMT

Tải về

Mẫu thuyết minh quan trắc môi trường

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo thuyết minh đề cương nhiệm vụ quan trắc môi trường năm 2018 được kèm theo Công văn 5922/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường dự kiến đưa vào kế hoạch năm 2018 tại Quyết định số 2296/QĐ-BGDĐT ngày 7/7/2017, trong đó có các nhiệm vụ quan trắc môi trường.

Thuyết minh quan trắc môi trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đơn vị: …………………….

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

TÊN NHIỆM VỤ

Cơ quan quản lý

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan chủ trì

Chủ trì nhiệm v

Hà Nội, 2017

THUYẾT MINH NHIỆM VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

MÔ TẢ NHIỆM VỤ

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhiệm vụ:

2. Mục tiêu:

3. Thời gian thực hiện: Tháng 1 đến tháng 12 năm 2018

4. Cấp quản lý:

– Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

5. Kinh phí:

6. Chủ trì nhiệm vụ:

6.1: Cơ quan chủ trì:

Địa chỉ:

Tel:

Email:

6.2: Cơ quan thực hiện:

Địa chỉ:

Tel:

Fax:

Email:

6.3: Người chủ trì:

Địa chỉ:

Tel:

Email:

II. NỘI DUNG

Chương trình quan trắc: (mô tả rõ nhiệm vụ)

Xem thêm  Lời chúc Tết 2022 cho người yêu ngọt ngào, lãng mạn Những lời chúc Tết hay nhất dành cho người yêu

Phương pháp thực hiện nhiệm vụ:

Tổng số vị trí quan trắc:

Tổng số mẫu quan trắc:

Bảng . Tổng số mẫu theo từng đối tượng quan trắc năm 2018

TT

Đối tượng quan trắc

Số lượng mẫu/đợt

Ghi chú

1

2

3

3

4

5

6

7. Các quy chuẩn áp dụng đánh giá

8. Những thay đổi về chương trình quan trắc so với năm trước (2017)

9. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ

Bảng. Tiến độ thực hiện Nhiệm vụ quan trắc năm 2018

TT

Tháng

Nội dung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.Dự kiến kết quả sản phẩm, địa chỉ bàn giao sử dụng

III. TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (TỪ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Tổng kinh phí đề xuất là:

(Xem phụ lục)

Ngày tháng năm 2017

Cơ quan chủ trì

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày tháng năm 2017

Chủ trì nhiệm vụ

(Ký tên)

Ngày tháng năm 2017

Cơ quan chủ quản duyệt

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC

– Phụ lục Dự toán chi tiết các khoản chi của nhiệm vụ

– Chứng nhận đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 055 và quyết định kèm theo số 383/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 2 năm 2015

– Sơ đồ vị trí lấy mẫu

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời