Thuộc tính xã hội của hàng hóa là gì? Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa - Allavida

Thuộc tính xã hội của hàng hóa là gì? Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa

Thuộc tính xã hội của hàng hóa là gì? Hàng hóa, sản xuất hàng hóa là những bộ phận quan trong cuộc sống của con người. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa? Các vấn đề khác liên quan đến giá trị của hàng hóa, sản xuất hàng hóa được phát biểu thế nào? Cùng Allavida.org tìm hiểu nhé.

1. Thuộc tính xã hội của hàng hóa là gì?

Thuộc tính xã hội của hàng hóa là giá trị của hàng hóa. Tìm hiểu thuộc tính xã hội của hàng hoa tức là tìm hiểu giá trị của hàng hóa.

Muốn hiểu được thuộc tính xã hội của hàng hóa (giá trị hàng hóa) phải đi từ giá trị trao đổi. C.Mác viết: “Giá trị trao đổi trước hết biểu hiện ra như là một quan hệ về số lượng, là một tỷ lệ theo đó những giá trị sử dụng loại này được trao đổi với những giá trị sử dụng loại khác”.

Ví dụ: 1 mét vải = 10 kg thóc.

Vấn đề đặt ra là, tại sao vải và thóc là hai hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau lại có thể trao đổi được với nhau, hơn nữa chúng lại trao đổi với nhau theo một tỷ lệ nhất định?

Khi hai hàng hóa khác nhau là vải và thóc có thể trao đổi được với nhau, thì phải có một cơ sở chung nào đó: Cái chung đó không phải là giá trị sử dụng, tuy sự khác nhau về giá trị sử dụng của chúng là điều kiện cần thiết của sự trao đổi. Song, cái chung đó phải nằm ở cả hai hàng hóa. Nếu gạt giá trị sử dụng của sản phẩm sang một bên, thì giữa chúng chỉ có một cái chung: chúng đều là sản phẩm của lao động. Để sản xuất ra vải và thóc, nguời thợ thủ công và người nông dân đều phải hao phí lao động để sản xuất ra chúng. Hao phí lao động là cơ sở chung để so sánh vải với thóc, để trao đổi giữa chúng với nhau.

Xem thêm  Hình phạt là gì? Khái niệm hình phạt

Sở dĩ phải trao đổi theo một tỷ lệ nhất định, (1m vải = 10kg thóc), vì người ta cho rằng lao động hao phí sản xuất ra 1m vải bằng lao động hao phí để sản xuất ra 10kg thóc. Lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa ẩn giấu trong hàng hóa chính là giá trị của hàng hóa. Từ sự phân tích trên, rút ra kết luận: giá trị là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

Như vậy, chất của giá trị là lao động, vì vậy, sản phẩm nào không có lao động của người sản xuất kết tinh trong đó thì nó không có giá trị. Sản phẩm nào lao động hao phí để sản xuất ra chúng càng nhiều thì giá trị càng cao. Giá trị hàng hóa là biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa. Giá trị là một phạm trù lịch sử, gắn liền với nền sản xuất hàng hóa. Giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi, còn giá trị trao đổi chỉ là hình thức biểu hiện của giá trị. Nếu giá trị sử dụng là thuộc tính tự nhiên, thì giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa.

2. Yếu tố quyết định đến giá cả hàng hóa

Giá cả hàng hóa được quyết định bởi các yếu tố sau:

  • Giá trị của hàng hoá: Giá trị của hàng hóa tỷ lệ thuận với giá cả của hàng hóa.
  • Giá trị của tiền tệ: Giá trị của tiền tệ tỷ lệ nghịch với giá cả của hàng hóa.
  • Quan hệ cung – cầu về hàng hoá trên thị trường:  Cung lớn hơn cầu làm giá cả xuống thấp hơn giá trị hàng hóa và ngược lại
Xem thêm  Top 4 bài cảm nhận hình ảnh bà Tú trong bài Thương vợ siêu hay Nhân vật bà Tú trong Thương vợ của Tú Xương

Ngoài ra, giá cả hàng hóa còn chịu sự tác động của quan hệ cạnh tranh.

3. Giá trị cá biệt của hàng hóa

Giá trị cá biệt là giá trị của hàng hóa do chỉ riêng một người tạo ra và chiếm hữu nó

4. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa

Sản xuất hàng hóa chỉ ra đời khi có đủ hai điều kiện đó là có phân công lao động xã hội và có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất.

Trong đó:

Phân công lao động xã hội chính là điền kiện cần cho sản xuất hàng hóa ra đời. Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động xã hội thành các ngành, nghề khác nhau. Phân công lao động xã hội tạo sự chuyên môn hóa lao động, do đó dẫn đến chuyên môn hóa sản xuất.

Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế tức là những người sản xuất trở thành những chủ thể có sự độc lập nhất định với nhau. Do đó sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu của các chủ thể kinh tế hoặc do họ chi phối, người này muốn tiêu dùng sản phẩm lao động của người khác cần phải thông qua trao đổi, mua bán hàng hoá.

AllAvida vừa giải thích cho bạn đọc thế nào là thuộc tính xã hội của hàng hóa và các quy định liên quan đến giá trị hàng hóa, sản xuất hàng hóa.

Xem thêm  Phân tích khổ 2 bài Đoàn thuyền đánh cá Phân tích 2 khổ đầu bài Đoàn thuyền đánh cá

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org

Các bài viết liên quan:

  • Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản được gọi là gì?
  • Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản được gọi là?

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời