Thực hiện pháp luật là gì? Phân biệt các hình thức thực hiện pháp luật Thực hiện pháp luật - Allavida

Thực hiện pháp luật là gì? Phân biệt các hình thức thực hiện pháp luật Thực hiện pháp luật

Thực hiện pháp luật là gì? Phân biệt các hình thức thực hiện pháp luật. Bên cạnh việc ban hành pháp luật, làm luật, thực hiện pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý xã hội của nhà nước. Cùng Allavida.org tìm hiểu về thực hiện pháp luật nhé.

1. Thực hiện pháp luật là gì?

Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định pháp luật đi vào cuộc sống của người dân, và trở thành các hành vi hợp pháp của công dân.

Nói một cách đơn giản thì thực hiện pháp luật là việc công dân tuân thủ các quy định pháp luật.

Thực hiện pháp luật có thể tồn tại ở dạng hành động (làm những việc pháp luật yêu cầu: đóng thuế, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông) hoặc không hành động (không làm những điều pháp luật cấm: không uống rượu bia khi lái xe,…)

2. Các hình thức thực hiện pháp luật

Có 4 hình thức thực hiện pháp luật:

  • Tuân thủ pháp luật: Không làm những điều pháp luật cấm
  • Thi hành pháp luật: Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, chủ động làm những gì pháp luật yêu cầu
  • Sử dụng pháp luật: Cá nhân, tổ chức thực hiện các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép.
  • Áp dụng pháp luật: Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền căn cứ quy định pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức
Xem thêm  Doanh nghiệp xã hội là gì?

3. So sánh các hình thức thực hiện pháp luật

3.1 Điểm giống nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật

Cả 4 hình thức thực hiện pháp luật đều nhằm đưa những hoạt động của pháp luật thành hành vi hợp pháp. Từ đó tạo cho con người có lối sống lành mạnh, tốt đẹp, giúp cho xã hội ngày càng văn minh và phát triển.

3.2 Điểm khác nhau của các hình thức thực hiện pháp luật

Tiêu chí Tuân thủ pháp luật Thi hành pháp luật Sử dụng pháp luật Áp dụng pháp luật
Bản chất Là việt thực hiện pháp luật mang tính chất thụ động và thể hiện dưới dạng “hành vi không hành động” “Hành vi hành động” được thực hiện một cách chủ động và tích cực Được thể hiện dưới hình thức “hành vi hành động” và “hành vi không hành động” Các chủ thể lựa chọn xử sự những điều pháp luật cho phép. Đó có thể là “hành vi hành động” hoặc “hành vi không hành động” tùy quy định pháp luật cho phép.
Chủ thể thực hiện Mọi chủ thể Mọi chủ thể Cán bộ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền Mọi chủ thể
Hình thức thể hiện Thường được thể hiện dưới hình thức cấm đoán Thường được thể hiện dưới hình thức quy phạm bắt buộc Thể hiện ở tất cả các loại quy phạm khác nhau do nhà nước có nghĩa vụ cũng như quyền hạn tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện pháp luật. Thường được thể hiện dưới hình thức quy phạm trao quyền.
Tính bắt buộc Mang tính bắt buộc thực hiện, theo đó, chủ thể phải thực hiện theo những quy định của pháp luật mà không có sự lựa chọn khác Chủ thể thực hiện theo ý chí của mình mà không có sự ép buộc thực hiện.

Trên đây Allavida.org đã trả lời câu hỏi Thực hiện pháp luật là gì? Phân biệt các hình thức thực hiện pháp luật.

Xem thêm  Diễn văn khai giảng năm học 2021 - 2022 Các bài diễn văn khai giảng năm học mới hay nhất

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org

Các bài viết liên quan:

  • Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản được gọi là gì?
  • Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản được gọi là?

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời