Thực hành đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục để thực hiện CTGDPT 2018 Đáp án hoạt động 7 module 4 CBQL

Tải về

Thực hành đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục để thực hiện CTGDPT 2018 là mẫu giáo viên phải nộp khi tập huấn module 4 dành cho cán bộ quản lý giáo dục. Dưới đây là mẫu Allavida.org sưu tầm được để các thầy cô tiện tham khảo nhằm hoàn thiện chương trình tập huấn mô đun 4 của mình đạt kết quả cao nhất.

Đáp mô đun 4 cán bộ quản lý: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh là tài liệu tham khảo hữu ích giúp giáo viên tiết kiệm thời gian và công sức khi học tập modul 4.

Nội dung 7 mô đun 4 cán bộ quản lý

Bảng 2.1. Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất (tài sản cố định) của trường Tiểu học

TT

Tên

Đối tượng sử dụng

Đơn vị tính

Số lượng hiện có

Đối chiếu CSVC hiện có

so với yêu cầu của

CTGDPT 2018

HS

GV

Chưa đáp ứng

Đáp ứng

I

Địa điểm, quy mô, diện tích

974

38

m2

3775

x

II

Phòng học, phòng chức năng

2.1

Khối phòng học tập

HS

GV

phòng

18

x

2.2

Khối phòng hỗ trợ học tập

HS

phòng

6

x

2.3

Khối phụ trợ

HS

phòng

2

x

2.4

Khu sân chơi, thể dục thể thao

HS

m2

455

x

2.5

Khối phục vụ sinh hoạt

HS

GV

Phòng

x

2.6

Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống cấp nước sạch; cấp điện; chữa cháy

HS

GV

1

x

2.7

Bảng 2.2. Đánh giá thực trạng thiết bị dạy học, giáo dục của trường Tiểu học

TT

Tên thiết bị

Đối tượng

sử dụng

Đơn vị tính

Số lượng hiện có

Đối chiếu thiết bị dạy học, giáo dục hiện có so với

yêu cầu của CTGDPT 2018

(mô tả rõ tình trạng)

HS

GV

Chưa đáp ứng

Đáp ứng

I

Thiết bị dùng chung

1.1

Máy tính

x

x

cái

15

x

1.2

Máy chiếu

x

x

cái

x

1.3

Bảng nhóm

x

x

cái

45

x

1.4

Tủ đựng thiết bị

x

x

cái

18

x

1.5

Bảng phụ

x

cái

80

x

1.6

Giá treo tranh

x

cái

20

x

II

Thiết bị dạy học lớp

2.1

Thiết bị dạy học lớp 1

x

x

Bộ

5

x

2.2

Thiết bị dạy học lớp 2

x

x

Bộ

5

x

2.3

Thiết bị dạy học lớp 3

x

Bộ

5

x

2.4

Thiết bị dạy học lớp 4

x

Bộ

5

x

2.5

Thiết bị dạy học lớp 5

x

Bộ

5

x

III

Thư viện

3.1

Sách giáo khoa

x

x

Bộ

745

x

3.2

Sách thư viện

x

x

Bộ

475

x

3.3

Truyện tranh

x

Bộ

415

X

Ghi chú: CBQL tham khảo Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thiết bị

Bảng 2.3. Đánh giá thực trạng công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục
của trường Tiểu học

TT

Danh mục

Đối tượng

sử dụng

Đơn vị tính

Số lượng hiện có

Đối chiếu công cụ, dụng cụ hiện có so với yêu cầu của CTGDPT 2018

(mô tả rõ tình trạng)

HS

GV

Chưa đáp ứng

Đáp ứng

I

Công cụ, dụng cụ

nhà bếp

x

x

1.1

Đồ gia dụng

1.2

Dụng cụ làm bếp

x

x

1.3

Bếp

x

x

II

Công cụ, dụng cụ

văn phòng

2.1

Kệ dựng dụng cụ

x

cái

4

x

2.2

Bìa kẹp, kim bấm,…

x

Hộp

x

III

Công cụ, dụng cụ chuyên dùng

3.1

Tủ

x

x

cái

25

x

3.2

Bàn, ghế

x

x

cái

487

x

IV

Công cụ, dụng cụ

lớp học

4.1

Chổi, sọt, thảm,…

x

cái

18

x

4.2

Ghế cho HS sinh hoạt

x

cái

974

x

V

Công cụ, dụng cụ khác

x

cái

57

x

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Top 7 mẫu đóng vai chị Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ siêu hay

Trả lời