Thực hành đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục để thực hiện CTGDPT 2018 Đáp án hoạt động 7 module 4 CBQL - Allavida

Thực hành đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục để thực hiện CTGDPT 2018 Đáp án hoạt động 7 module 4 CBQL

Tải về

Thực hành đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục để thực hiện CTGDPT 2018 là mẫu giáo viên phải nộp khi tập huấn module 4 dành cho cán bộ quản lý giáo dục. Dưới đây là mẫu Allavida.org sưu tầm được để các thầy cô tiện tham khảo nhằm hoàn thiện chương trình tập huấn mô đun 4 của mình đạt kết quả cao nhất.

Đáp mô đun 4 cán bộ quản lý: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh là tài liệu tham khảo hữu ích giúp giáo viên tiết kiệm thời gian và công sức khi học tập modul 4.

1. Thực hành đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục để thực hiện CTGDPT 2018

Thực hành đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục để thực hiện CTGDPT 2018 chính là nội dung số 7 trong đề Module 4 cán bộ quản lý. Các mẫu đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục dưới đây là một mẫu thực tế của một trường tiểu học. Mời các bạn tham khảo.

1.1. Mẫu đánh giá thực trạng cơ sở vật chất cố định

Bảng 2.1. Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất (tài sản cố định) của trường Tiểu học

TT

Tên

Đối tượng sử dụng

Đơn vị tính

Số lượng hiện có

Đối chiếu CSVC hiện có so với yêu cầu của CTGDPT 2018

HS

GV

Chưa đáp ứng

Đáp ứng

I

Địa điểm, quy mô, diện tích

974

38

m2

3775

x

II

Phòng học, phòng chức năng

2.1

Khối phòng học tập

HS

GV

phòng

18

x

2.2

Khối phòng hỗ trợ học tập

HS

phòng

6

x

2.3

Khối phụ trợ

HS

phòng

2

x

2.4

Khu sân chơi, thể dục thể thao

HS

m2

455

x

2.5

Khối phục vụ sinh hoạt

HS

GV

Phòng

x

2.6

Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống cấp nước sạch; cấp điện; chữa cháy

HS

GV

1

x

2.7

1.2. Mẫu đánh giá thực trạng thiết bị dạy học, giáo dục

Bảng 2.2. Đánh giá thực trạng thiết bị dạy học, giáo dục của trường Tiểu học

TT

Tên thiết bị

Đối tượng

sử dụng

Đơn vị tính

Số lượng hiện có

Đối chiếu thiết bị dạy học, giáo dục hiện có so với

yêu cầu của CTGDPT 2018

(mô tả rõ tình trạng)

HS

GV

Chưa đáp ứng

Đáp ứng

I

Thiết bị dùng chung

1.1

Máy tính

x

x

cái

15

x

1.2

Máy chiếu

x

x

cái

x

1.3

Bảng nhóm

x

x

cái

45

x

1.4

Tủ đựng thiết bị

x

x

cái

18

x

1.5

Bảng phụ

x

cái

80

x

1.6

Giá treo tranh

x

cái

20

x

II

Thiết bị dạy học lớp

2.1

Thiết bị dạy học lớp 1

x

x

Bộ

5

x

2.2

Thiết bị dạy học lớp 2

x

x

Bộ

5

x

2.3

Thiết bị dạy học lớp 3

x

Bộ

5

x

2.4

Thiết bị dạy học lớp 4

x

Bộ

5

x

2.5

Thiết bị dạy học lớp 5

x

Bộ

5

x

III

Thư viện

3.1

Sách giáo khoa

x

x

Bộ

745

x

3.2

Sách thư viện

x

x

Bộ

475

x

3.3

Truyện tranh

x

Bộ

415

X

Ghi chú: CBQL tham khảo Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thiết bị

1.3. Mẫu đánh giá thực trạng công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục

Bảng 2.3. Đánh giá thực trạng công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục
của trường Tiểu học

TT

Danh mục

Đối tượng

sử dụng

Đơn vị tính

Số lượng hiện có

Đối chiếu công cụ, dụng cụ hiện có so với yêu cầu của CTGDPT 2018

(mô tả rõ tình trạng)

HS

GV

Chưa đáp ứng

Đáp ứng

I

Công cụ, dụng cụ

nhà bếp

x

x

1.1

Đồ gia dụng

1.2

Dụng cụ làm bếp

x

x

1.3

Bếp

x

x

II

Công cụ, dụng cụ

văn phòng

2.1

Kệ dựng dụng cụ

x

cái

4

x

2.2

Bìa kẹp, kim bấm,…

x

Hộp

x

III

Công cụ, dụng cụ chuyên dùng

3.1

Tủ

x

x

cái

25

x

3.2

Bàn, ghế

x

x

cái

487

x

IV

Công cụ, dụng cụ

lớp học

4.1

Chổi, sọt, thảm,…

x

cái

18

x

4.2

Ghế cho HS sinh hoạt

x

cái

974

x

V

Công cụ, dụng cụ khác

x

cái

57

x

Xem thêm  Mẫu sơ đồ chỗ ngồi học sinh trong lớp học 2022 đẹp nhất Cách vẽ sơ đồ chỗ ngồi trong lớp học

2. Bảng phân tích thực trạng CSVC, TB&CN dạy học, giáo dục để thực hiện CTGDPT 2018

Bảng phân tích thực trạng CSVC, TB&CN dạy học, giáo dục của trường
Tiểu học thực hiện CTGDPT 2018

Nội dung

Tình trạng

Đáp ứng

Chưa đáp ứng

Đơn vị tính

Số lượng hiện có

Đơn vị tính

Số lượng cần bổ sung

Điều kiện phục vụ học 2 buổi/ngày

1. Phòng học

Phòng

12

2. Phòng ăn

Phòng

3. Điều kiện khác

– Phòng nghỉ trưa

Phòng

2

Điều kiện phục vụ hoạt động trải nghiệm, giáo dục thể chất…

1. Bãi tập

M2

1

M2

2. Sân chơi

M2

500

500

3. Điều kiện khác

-Thiết bị vận động

Bộ

3

Bộ

3

Phòng học bộ môn

1. Phòng Âm nhạc

Phòng

1

2. Phòng Tiếng Anh

Phòng

3. Phòng Mĩ thuật

Phòng

1

4. Phòng thực hành thí nghiệm

Phòng

4. Phòng Tin học

Phòng

1

3. Điều kiện khác

Phòng

1

Thiết bị dạy học

1. Bảng tương tác

Bộ

Bộ

2

2. Ti vi

Cái

10

Cái

2

3. Điều kiện khác

Điều kiện hạ tầng kĩ thuật, công nghệ

1. Internet

Bộ

3

2. Học liệu

Nguồn

1

3. Điều kiện khác

Các điều kiện CSVC, TB&CN khác

1. Thiết bị dạy học lớp 2

Bộ

3

2. Máy vi tính để học

Bộ

20

3. Nhà vệ sinh

Nhà

2

Nhà

2

4. Hệ thống chống sét

Bộ

02

Trên đây là Thực hành đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục để thực hiện CTGDPT 2018. Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời