Thủ tục tách và nhập hộ khẩu theo chồng Thủ tục chuyển hộ khẩu theo chồng - Allavida

Thủ tục tách và nhập hộ khẩu theo chồng Thủ tục chuyển hộ khẩu theo chồng

Thủ tục nhập hộ khẩu cho vợ về nhà chồng mới nhất

Sau khi lấy chồng, bạn muốn nhập hộ khẩu theo chồng thì làm thế nào? Dưới đây là thủ tục nhập khẩu cho vợ về nhà chồng mới nhất giúp bạn có thể thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp.

Thủ tục tách sổ hộ khẩu

Hướng dẫn thủ tục nhập hộ khẩu

Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân

Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu

Giấy chuyển hộ khẩu mới nhất

Hỏi: Tôi cưới vợ đã được 10 tháng. Khi cưới xong tôi chưa làm thủ tục nhập hộ khẩu cho vợ về gia đình tôi (về nhà chồng). Tôi muốn hỏi về thủ tục nhập hộ khẩu như thế nào?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

  • Luật cư trú 2006
  • Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

2. Nội dung tư vấn:

Đối với việc cắt khẩu:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật cư trú giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong những trường hợp sau đây:

Xem thêm  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2021 theo Thông tư 04 Giấy xác nhận độc thân, tình trạng hôn nhân

– Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh.

– Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Luật cư trú, hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm:

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02 – có mẫu cụ thể).

– Sổ hộ khẩu.

Do đó, để thực hiện việc cắt khẩu, bạn phải làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu và nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Vấn đề về thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 35

1. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu

a) Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh;

b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

Với trường hợp của bạn, thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu là Trưởng Công an nơi bạn đang có hộ khẩu tại đó.

Xem thêm  Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con mới nhất

Đối với việc nhập khẩu vào nhà chồng:

Thẩm quyền đăng ký thường trú được quy định cụ thể tại Điều 9 thông tư 35

“1. Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh.”

Với trường hợp của bạn, thẩm quyền đăng ký sẽ là cơ quan Công an thị xã (nơi có hộ khẩu thường trú của chồng bạn). Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ;
  • Giấy chuyển hộ khẩu.
  • Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp
  • Trường hợp của bạn là chuyển hộ khẩu thường trú theo chồng thì phải có thêm giấy kết hôn hoặc giấy tờ khác chứng minh cho mối quan hệ vợ chồng;
  • Sổ hộ khẩu gia đình chồng.

Tốt nhất bạn nên đến cơ quan công an nơi bạn xin nhập hộ khẩu để được hướng dẫn chi tiết hơn các thủ tục trên và nhận mẫu đơn.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời