Thủ tục hành chính là gì? Nội dung cơ bản của thủ tục hành chính - Allavida

Thủ tục hành chính là gì? Nội dung cơ bản của thủ tục hành chính

Nhắc đến thủ tục là nhắc đến quy trình, trình tự giải quyết một công việc nhất định. Vậy theo quy định của pháp luật hiện nay, thủ tục hành chính là gì?

1. Khái niệm thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính được định nghĩa theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 63/2010/NĐ-CP, là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

Thủ tục hành chính được quy định để các cơ quan Nhà nước có thể thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước. Thông qua thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức có thể dễ dàng thực hiện được quyền của mình.

2. 8 nội dung bắt buộc của thủ tục hành chính

Theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP, một thủ tục hành chính chỉ hoàn thành khi đáp ứng đủ 8 bộ phận tạo thành cơ bản sau:

– Tên thủ tục hành chính;

– Trình tự thực hiện;

– Cách thức thực hiện;

– Thành phần, số lượng hồ sơ;

– Thời hạn giải quyết;

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;

– Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;

– Trong một số trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí.

Xem thêm  Ý thức là gì? Phân tích vai trò và tác dụng của ý thức Vai trò của thực tiễn trong đời sống

Như vậy, một thủ tục hành chính phải đảm bảo đủ các nội dung nêu trên. Thủ tục hành chính càng được quy định rõ ràng, cụ thể bao nhiêu sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh cũng như đời sống nhân dân.

Như vậy là qua bài viết trên đây của Allavida.org bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm thủ tục hành chính. Mời các bạn tham khảo thêm:

  • Mức phạt không đóng kinh phí công đoàn 2019
  • Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên
  • Phân biệt xóa tên Đảng viên và khai trừ Đảng viên?

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời