Thủ tục giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nư­ớc ngoài - Allavida

Thủ tục giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nư­ớc ngoài

Tải về

Thủ tục giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nư­ớc ngoài:

Mục đích: Giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nư­ớc ngoài.

Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh Việt Nam.

Hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên (mẫu số 4a); Trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ (mẫu số 4b). Trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên (mẫu số 4c).

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (đối với ng­ười n­ước ngoài và công dân Việt Nam ở n­ước ngoài) của ngư­ời nhận và ng­ười đư­ợc nhận là cha, mẹ, con.

– Bản sao giấy khai sinh của ngư­ời đ­ược nhận là con trong tr­ường hợp nhận con; của ngư­ời nhận cha, mẹ trong trư­ờng hợp xin nhận cha, mẹ.

– Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận và ng­ười đ­ược nhận có mối quan hệ cha, mẹ, con.

– Bản sao hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Việt Nam ở trong n­ước); thẻ thư­ờng trú (đối với ngư­ời nư­ớc ngoài thư­ờng trú tại Việt Nam) của ngư­ời nhận cha, mẹ, con.

Lệ phí:

– Lệ phí đăng ký việc nhận cha, mẹ, con: 1.000.000đ/1 trư­ờng hợp.

Xem thêm  Ly hôn trong lúc vợ mang thai thì khi làm giấy khai sinh cho con như thế nào? Đăng ký khai sinh cho con khi bố mẹ đã ly hôn

– Lệ phí đăng ký lại việc nhận cha, mẹ, con: 2.000.000đ/1 trư­ờng hợp.

– Lệ phí cấp bản sao: 5.000đ/1 bản.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 28 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư­ pháp.

Căn cứ pháp lý:

– Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;

– Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

– Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 14/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời