Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố n­ước ngoài - Allavida

Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố n­ước ngoài

Tải về

Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố n­ước ngoài:

Mục đích: Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố n­ước ngoài.

Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây thường trú tại Việt Nam, người nước ngoài.

Hồ sơ gồm có:

+ Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (mẫu số 9);

+ Bản chính giấy khai sinh cũ (nếu có).

Lệ phí: 50.000 đ/trường hợp.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư­ pháp.

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp; Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 14/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con mới nhất

Trả lời