Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Allavida

Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Tải về

Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch như sau:

1. Trình tự thực hiện

– Cá nhân có yêu cầu cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc (Bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn).

– Cán bộ phòng Tư pháp sau khi xem sổ gốc có nội dung cá nhân yêu cầu thực hiện để ghi vào bản sao theo nội dung đúng như trong sổ và trình Chủ tịch UBND cấp huyện cấp bản sao.

2. Cách thức thực hiện

– Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

– 01 bộ hồ sơ, gồm: Bản chính các loại giấy tờ hộ tịch cần sao.

4. Thời hạn giải quyết

– 03 ngày.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

– Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

– Bản sao giấy tờ hộ tịch.

8. Lệ phí:

– Lệ phí hộ tịch, mức thu: 3.000đ/1 bản sao.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

– Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ tịch.

Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về việc Đăng ký và quản lý hộ tịch.

Kích vào nút tải về để Tải về thủ tục và các căn cứ pháp lý này

Xem thêm  Thủ tục ly hôn thuận tình nhanh nhất Hướng dẫn làm thủ tục xin ly hôn mới nhất

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời