Thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc mới nhất 2021 Chi tiết các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc - Allavida

Thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc mới nhất 2021 Chi tiết các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc

Tải về Bản in

Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc mới nhất 2021. Đây là một trong những quy định mới quan trọng vừa được Bộ lao động thương binh xã hội ban hành tại Thông tư 06 năm 2021 về việc sửa đổi Thông tư  59/2015/TT-BLĐTBXH.

  • 9 điểm mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/9/2021
  • 8 điểm mới về viên chức từ 2021

Theo đó Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH đã sửa đổi nhiều khoản tại các Điều của Thông tư 59/20215/TT-BLĐTBXH, trong đó có cả quy định về các khoản thu nhập bắt buộc tính đóng BHXH và các khoản không tính đóng BHXH.

Sau đây là chi tiết về các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc mới nhất Hoatieu xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

Quyết định 888/QĐ-BHXH

Nghị định 88/2018/NĐ-CP

Cách tính lương hưu từ ngày 1/1/2018

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc

Từ ngày 01/01/2021 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH. Cụ thể:

(1) Mức lương theo công việc hoặc chức danh:

Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động;

Xem thêm  Từ 31/12/2021, thẻ ATM mẫu cũ không gắn chíp sẽ không rút được tiền

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;

(2) Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên:

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

(3) Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như:

– Thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động;

– Tiền thưởng sáng kiến;

– Tiền ăn giữa ca;

– Các khoản hỗ trợ như:

+ Xăng xe;

+ Điện thoại;

+ Đi lại;

+ Tiền nhà ở;

+ Tiền giữ trẻ;

+ Nuôi con nhỏ.

– Hỗ trợ khi NLĐ:

+ Có thân nhân bị chết;

+ Có người thân kết hôn;

+ Sinh nhật của NLĐ.

– Trợ cấp cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn khi gặp TNLĐ, BNN;

– Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Xem thêm  Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài tập cuối tuần lớp 1 môn Tiếng Việt

c2) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời