Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám - Allavida

Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động trực tuyến tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây là thể lệ cuộc thi.

Thi sáng tác tranh kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm cũng như khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám; sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Về chủ đề, các tác phẩm tham gia dự thi cần hướng tới tuyên truyền những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Cuộc thi dành cho tất cả các họa sỹ chuyên nghiệp, họa sỹ không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi. Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.

Xem thêm  Top 7 mẫu tóm tắt Chí Phèo ngắn gọn và đầy đủ Tóm tắt tác phẩm Chí Phèo

Ban tổ chức sẽ xét và trao tặng giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc, gồm, 1 giải Nhất (trị giá 15 triệu đồng), 2 giải Nhì (mỗi giải 8 triệu đồng), 3 giải Ba (mỗi giải 5 triệu đồng), 10 giải Khuyến khích ( mỗi giải 2 triệu đồng) và 1 giải phong trào (trị giá 8 triệu đồng) cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.

Bên cạnh những tác phẩm đoạt giải, Ban tổ chức sẽ chọn một số tác phẩm có chất lượng tốt để tham gia triển lãm, đồng thời sử dụng để tuyên truyền trên toàn quốc dưới mọi hình thức trong các dịp lễ, kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị phù hợp.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 22/6/2020. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2020.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời