Thầy/Cô hãy thử phác thảo một quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức

Thầy/Cô hãy thử phác thảo một quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức. Đây là câu hỏi trong tập huấn mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học. Để giải đáp được câu hỏi này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây

Gợi ý đáp án tự luận Đạo Đức module 4 Tiểu học

Hướng dẫn trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, các thầy cô chỉ nên lấy ý tưởng viết vào bài làm của mình, để đạt được kết quả cao nhất trong tập huấn module 4.

1. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường môn Đạo đức được thực hiện theo các bước như sau:

– Nghiên cứu chương trình giáo dục môn đạo đức

– Phân tích bối cảnh dạy học môn đạo đức của nhà trường

– Xây dựng kế hoạch dạy học môn đạo đức

– Hoàn thiện văn bản phê duyệt kế hoạch giáo dục của nhà trường

– Triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình

2. Quy trình xây dựng Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức có gì giống và khác với quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức

Giống nhau: Đều dựa vào Chương trình giáo dục môn Đạo đức để xác định mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp và đánh giá kết quả học tập của học sinh của mình phù hợp với chương trình môn học.

Xem thêm  Cách phòng bệnh kiết lỵ Bệnh kiết lỵ nguy hiểm thế nào?

Khác nhau:

* Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức, gồm có 4 pha hoạt động :

– Hoạt động Mở đầu: khởi động, kết nối.

– Hoạt động Hình thành kiến thức mới: trải nghiệm, khám phá, phân tích, hình thành kiến thức mới (đối với bài hình thành kiến thức mới).

– Hoạt động Luyện tập, thực hành.

– Hoạt động ứng dụng.

– Hoạt động mở rộng (nếu có).

Kế hoạch dạy học môn Đạo đức chỉ gồm hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời