Tại sao người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động? Vai trò của hợp đồng lao động - Allavida

Tại sao người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động? Vai trò của hợp đồng lao động

Tại sao người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động? Hợp đồng lao động bảo vệ quyền lợi người lao động thế nào? Nguyên tắc giao kết hợp đồng được thực hiện thế nào? Cùng Allavida.org tìm hiểu nhé.

1. Tại sao người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động?

Theo quy định tại điều 13 Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ) thì Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

=> Hợp đồng lao động là những thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động; là căn cứ chứng minh mối quan hệ lao động của người lao động và là cơ sở pháp lý để giải quyết nếu có tranh chấp xảy ra trong quá trình làm việc.

=> Người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính người lao động, người sử dụng lao động cũng như để nhà nước quản lý các quan hệ lao động trên phạm vi cả nước.

2. Vai trò của hợp đồng lao động

Thực hiện đúng hợp đồng lao động đem lại quyền lợi gì cho người lao động và người sử dụng lao động?

Xem thêm  Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

Thực hiện đúng hợp đồng lao động là một sự đảm bảo đối với người lao động và người sử dụng lao động:

  • Người lao động có thể đảm bảo người sử dụng lao động sẽ thực hiện các nghĩa vụ (trả lương, số giờ lao động…) đúng như hợp đồng
  • Người sử dụng lao động cũng có thể yên tâm về những nghĩa vụ mà người lao động phải thực hiện theo hợp đồng lao động (thời gian, công việc,…)

Nếu một trong 2 bên thực hiện không đúng với hợp đồng lao động thì bên còn lại có thể sử dụng hợp đồng lao động để làm căn cứ pháp lý cho việc khởi kiện của mình. Từ đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân.

3. Giao kết hợp đồng là gì?

Như vậy chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của việc giao kết hợp đồng. Giao kết hợp đồng là gì?

Giao kết hợp đồng dân sự là việc các bên bày tỏ ý chí với nhau theo nguyên tắc và trình tự nhất định để qua đó xác lập với nhau các quyền, nghĩa vụ dân sự.

=> Giao kết hợp đồng là việc các bên thỏa thuận với nhau về việc ký hợp đồng, xác định quyền và nghĩa vụ của các bên.

4. Nguyên tắc giao kết hợp đồng

Khi giao kết hợp đồng, các bên chủ thể phải tuân thủ nguyên tắc tại điều 15 BLLĐ:

  • Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.
  • Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.
Xem thêm  Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là gì? Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

5. Hình thức giao kết hợp đồng

Hợp đồng lao động có các dạng hình thức theo điều 14 BLLĐ như sau:

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

=> Các bên có thể giao kết hợp đồng bằng văn bản hoặc lời nói hay thông điệp dữ liệu.

Trên đây, Allavida.org đã trả lời câu hỏi Tại sao người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

  • Chở người thân đi bệnh viện có vi phạm chỉ thị 16?

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời