Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Mĩ thuật THCS Tài liệu tìm hiểu mô đun 4 Mỹ thuật Trung học cơ sở - Allavida

Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Mĩ thuật THCS Tài liệu tìm hiểu mô đun 4 Mỹ thuật Trung học cơ sở

Tải về Bản in

Mô đun 4.0 có nội dung là xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Sau đây là Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Mĩ thuật THCS, mời các thầy cô tham khảo và tải về để tìm hiểu rõ hơn về nội dung module 4.

Modul 4 gồm các nội dung: Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học; Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

  • Gợi ý đáp án mô đun 4.0
  • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
  • Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp mô đun 4

Nội dung mô đun 4 Mỹ thuật THCS

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN 4

Mô đun “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trường THCS” là mô đun thứ tư trong 9 mô đun thuộc chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông được ban hành theo Quyết định 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mô đun 4 tập trung hướng dẫn tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng các loại kế hoạch dạy học và giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, cụ thể là: Giới thiệu về kế hoạch giáo dục của nhà trường mà trọng tâm là khung kế hoạch thời gian thực hiện các môn học, HĐGD của nhà trường trong năm học làm căn cứ để các tổ chuyên môn, các giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ, của cá nhân; hướng dẫn tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ (bao gồm kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch tổ chức các HĐGD); hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục của cá nhân; hướng dẫn xây dựng, phát triển KHBD theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Như vậy, mô đun 4 là sự vận dụng tổng hợp các kết quả tập huấn cho giáo viên về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (mô đun 1), phương pháp dạy học và giáo dục (mô đun 2) và kiểm tra đánh giá (mô đun 3) để xây dựng các loại kế hoạch giáo dục nói trên trong bối cảnh cụ thể của nhà trường nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Xem thêm  Soạn Ngữ văn 11 Bài ca ngất ngưởng ngắn gọn Soạn bài Bài ca ngất ngưởng

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 4

Kết thúc tập huấn, học viên có thể:

  • Khái quát được những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở trường
  • Xây dựng được kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (gồm kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch tổ chức các HĐGD).
  • Xây dựng được kế hoạch giáo dục của cá nhân trong năm học.
  • Xây dựng được KHBD môn Mĩ thuật theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học
  • Phân tích, đánh giá được KHBD môn Mĩ thuật thông qua trường hợp thực tiễn (case studies);
  • Xây dựng được kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (đối với giáo viên phổ thông cốt cán)

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN 4

Mô đun bao gồm các nội dung chính sau:

Nội dung 1. Những vấn đề chung về xây dựng KHGD của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở trường THCS

Nội dung 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn Mĩ thuật ở trường trung

học cơ sở.

Nội dung 3. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên.

Nội dung 4. Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Mĩ thuật.

Nội dung 5. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Xem thêm  Khẩu hiệu khai giảng năm học mới 2021-2022 Khẩu hiệu chào mừng năm học mới

IV. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG

Kế hoạch bồi dưỡng mô đun 4 (dành cho giáo viên cốt cán) theo công thức (7:2:7), trong đó: bồi dưỡng qua mạng lần 1 (7 ngày), bồi dưỡng trực tiếp (2 ngày) và bồi dưỡng qua mạng lần 2 (thực hành cuối khóa 7 ngày).

4.1. Kế hoạch bồi dưỡng qua mạng lần 1

(Thời lượng 7 ngày – trước khi tổ chức bồi dưỡng trực tiếp)

4.1.1. Mục tiêu bồi dưỡng

Sau 7 ngày học tập qua mạng trước trực tiếp, học viên phải hiểu và vận dụng được quy trình xây dựng các kế hoạch giáo dục (được hướng dẫn trong tài liệu này) để xây dựng được 4 kế hoạch (kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, kế hoạch tổ chức các HĐGD, kế hoạch giáo dục của giáo viên và KHBD) theo 4 phụ lục trong công văn 5512/BGDĐT- GDTrH, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.1.2. Hoạt động bồi dưỡng

HOẠT

ĐỘNG

NỘI DUNG CHÍNH

I. CHUẨN BỊ

Mở đầu

1. Video giới thiệu chung về Mô đun 4 về (tổng quan, yêu cầu cần đạt, nhiệm vụ và hướng dẫn học tập qua LMS) hướng dẫn học qua mạng LMS, YCCĐ khi học Mô đun 4.

2. Nhiệm vụ học tập

(1). Nghiên cứu tất cả các hoạt động tương ứng 5 nội dung của mô đun (xem video, đọc tài liệu, quan sát đồ họa (infographic) để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận tương ứng mỗi hoạt động;

(2). Trả lời các câu hỏi trắc nghiêm mô đun 4 trước khi tập huấn trực tiếp với kết quả đạt yêu cầu trở lên.

(3). Hoàn thành 3 bài tập thực hành cuối khóa học về “Xây dựng kế

hoạch dạy học và giáo dục môn Mĩ thuật theo hướng phát triển phẩm chất của HS” và nộp lên hệ thống LMS.

Để xem đầy đủ nội dung Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Mỹ thuật THCS, mời các bạn tải file về.

Xem thêm  Người bị xơ gan có nên tiêm vắc xin Covid? Mắc bệnh xơ gan có được tiêm vắc xin Covid?

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời