So sánh nguyên phân và giảm phân So sánh quá trình nguyên phân và giảm phân - Allavida

So sánh nguyên phân và giảm phân So sánh quá trình nguyên phân và giảm phân

So sánh nguyên phân và giảm phân. Đều là các hình thức phân bào, nguyên phân và giảm phân có những điểm gì giống và khác nhau. Để so sánh được nguyên phân và giảm phân, trước hết chúng ta phải hiểu nguyên phân là gì, giảm phân là gì.

1. Nguyên phân là gì?

Nguyên phân là quá trình phân bào nguyên nhiễm , quá trình này giúp tạo ra hai tế bào có có bộ máy di truyền trong tế bào giống với tế bào mẹ ban đầu. Nguyên phân xuất hiện ở các tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai ( tế bào sinh tinh và sinh trứng không có khả năng này).

2. Giảm phân là gì?

Giảm phân quá trình từ tế bào phân chia để tạo ra giao tử (tinh trùng và trứng ) Sau khi qua giam phân thì đc 4 tế bào con có 1 nửa bộ NST của tế bào mẹ, tức là n (vì n (từ trứng) + n(từ tinh trùng) =2n (bộ NST bình thường) Giảm phân là quá trình tạo ra tế bào con có 1 nửa bộ NST để làm giao tử.

3. So sánh nguyên phân và giảm phân

3.1 Điểm giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân

Quá trình giảm phân và nguyên phân đều có những điểm chung sau:

  • Đều là hình thức phân bào.
  • Đều có một lần nhân đôi ADN.
  • Đều có kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.
  • NST đều trải qua những biến đổi tương tự như: tự nhân đôi, đóng xoắn, tháo xoắn,…
  • Màng nhân và nhân con tiêu biến vào kì đầu và xuất hiện vào kì cuối.
  • Thoi phân bào tiêu biến vào kì cuối và xuất hiện vào kì đầu.
  • Diễn biến các kì của giảm phân II giống với nguyên phân.
Xem thêm  Tam Sên là gì? Bộ Tam Sên gồm những gì? Tìm hiểu ý nghĩa bộ tam sên

3.2 Điểm khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân

Bên cạnh những điểm tương đồng, nguyên phân và giảm phân được phân biệt nhau nhờ vào những đặc điểm sau đây:

Nguyên phân

Giảm phân

Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai. Xảy ra ở tế bào sinh dục chín.
Có một lần phân bào. Có hai lần phân bào.
Kì đầu không có sự bắt cặp và trao đổi chéo. Kì đầu I có sự bắt cặp và trao đổi chéo.
Kì giữa NST xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo. Kì giữa I NST xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo.
Kì sau mỗi NST kép tách thành hai NST đơn và di chuyển về 2 cực của tế bào. Kì sau I, mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng di chuyển về 2 cực của tế bào.
Kết quả từ một tế bào mẹ cho ra hai tế bào con. Kết quả từ một tế bào mẹ cho ra bốn tế bào con.
Số lượng NST trong tế bào con được giữ nguyên. Số lượng NST trong tế bào con giảm đi một nữa.
Duy trì sự giống nhau: tế bào con có kiểu gen giống kiểu gen tế bào mẹ. Tạo biến dị tổ hợp, cơ sở cho sự đa dạng và phong phú của sinh vật, giúp sinh vật thích nghi và tiến hóa.

Nguyên phân và giảm phân đều là các quá trình có ý nghĩa với sự sống của sinh vật, sự đa dạng di truyền, chọn lọc tự nhiên, giúp cho các sinh vật có thể thích nghi với môi trường sống có nhiều sự thay đổi.

Xem thêm  Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật trẻ em Hưng Yên 2021 Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật trẻ em"

AllAvida vừa giúp bạn đọc so sánh được 2 quá trình: Nguyên phân và giảm phân.

Các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin bổ ích tại mục Tài liệu của Allavida.org.

Các bài viết liên quan:

  • Tại sao chúng ta cần ăn protein từ các nguồn thực phẩm khác nhau?

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời