SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1
GET LINK TỐC ĐỘ CAO
Hệ thống cần duy trì server lưu trữ file hack, bạn hãy ủng hộ chúng mình nhé!