Sec x là gì? Đạo hàm của sin cos tan cot sec csc là gì? - Allavida

Sec x là gì? Đạo hàm của sin cos tan cot sec csc là gì?

Trong khi học toán và làm toán, với bộ môn lượng giác. Các ký hiệu sin, cos, tan, cot, sec hay csc là gì? Đã bao nhiêu lần một trong sáu ký hiệu trên làm bạn rối não. Và đạo hàm của chúng làm bạn muốn tốc biến khỏi lớp hay phòng thi ngay lập tức. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ về vấn đề này nhé.

1. sin cos tan cot sec csc là gì?

Sin, cos, tan, cot, sec, csc là các ký tự toán học. Được sử dụng trong các công thức tính lượng giác và đạo hàm.

sin : là tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền của góc

cos : là tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền của góc

tan : là tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc

cot : là tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối của góc

2. Công thức tính các góc(x) của sin cos tan cot sec csc

Sin= đối/ huyền

Cos= kề/ huyền

Tan= đối/ kề

Cot= kề/ huyền

Sec= 1/cos

Csc= 1/sin

Mẹo nhớ nhanh thần thánh độc đáo của người Việt, đây có thể là một cách học thuộc vẹt cực hay và dễ nhớ qua câu tựa vè:

Sin đi học, Cos không hư, Tan đoàn kết, Cot kết đoàn

Để quá trình giải các bài toán đạo hàm được đơn giản và nhanh chóng hơn. Sau đây là các đạo hàm của sáu hàm số lượng giác bạn nhất định phải nhớ

Xem thêm  MS tracking là gì? MS tracking thi online là gì?

Tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau.

( α + β = 90° )

sin α = cos β cos α = sin β

tan α = cot β cot α = tan β

Bảng tỉ số của các góc đặc biệt.

3. Đạo hàm của các hàm số lượng giác cơ bản bạn cần nhớ

Đạo hàm của sin(x) là bằng cos(x)

Đạo hàm của cos(x) là bằng – sin(x)

Đạo hàm của tan(x) là bằng sec 2 (x)

Đạo hàm của cot(x) là bằng – csc 2 (x)

Đạo hàm của sec(x) là bằng sec(x) tan(x)

Đạo hàm của csc(x) là bằng – csc(x) cot(x)

Chúc các bạn thành công và vượt qua được hai cuốn giáo trình lượng giác và đạo hàm một cách hoàn hảo nhất.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục hỏi đáp thắc mắc  trong mục tài liệu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời