Sáu Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Ý nghĩa của sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân - Allavida

Sáu Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Ý nghĩa của sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Hoatieu xin chia sẻ Sáu Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đây là những lời dặn dò vô cùng ý nghĩa của vị lãnh tụ đáng kính dành cho các chiến sĩ Công an đang chấp hành nhiệm vụ. Hãy cùng Hoatieu xem 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là gì và ý nghĩa của sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân nhé.

1. Sáu Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Sau Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là:

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đôi với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải kiên quyết, khôn khéo”.

6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

2. Nguồn gốc của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Hoàn cảnh ra đời của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là những lời gửi gắm trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai – Giám đốc Sở Công an Khu XII. Trong thư Bác dạy:

“… Trên báo, cần thường xuyên làm cho anh chị em Công an nhận rõ Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong.

Trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức. Tư cách người Công an cách mệnh là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

3. Ý nghĩa của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Thứ nhất, đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính

Cần, kiệm, liêm, chính là những đức tính không thể thiếu, luôn phải được đặt lên hàng đầu đối với người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. “Cần” là trong công tác Công an, phải giáo dục cho mỗi cán bộ chiến sỹ phải làm việc một cách cần mẫn, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm và tỉnh táo; phải xây dựng một ý chí vững chắc, không ngại khó khăn, gian khổ. Cần hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa trung bình với thái độ làm việc cầm chừng. “Kiệm” là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, phải luôn chú ý bảo vệ của công. Yêu cầu cơ bản của tiết kiệm là làm việc có chỉ tiêu, có kế hoạch, phân định rạch ròi từng công việc trong từng thời gian cụ thể, từ đó phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu đề ra trong thời gian ngắn nhất, hiệu quả tốt nhất. Cùng với thực hành tiết kiệm, cần không ngừng chống lại thói xa hoa, tham ô, lãng phí. “Liêm” là một phẩm chất đạo đức quan trọng không thể thiếu đối với mỗi người cán bộ cách mạng nói chung. Đó là, liêm khiết, trong sạch, không lạm dụng của công, không tham lam địa vị, quyền lực, tiền tài. Người luôn nhắc nhở “làm công an không phải làm quan cách mạng” mà là làm đầy tớ cho nhân dân, thực sự phục vụ nhân dân. Việc gì có lợi cho Đảng, cho dân dù nhỏ cũng làm, việc gì sai trái, làm hại Tổ quốc, ảnh hưởng đến Đảng, lợi ích của nhân dân thì dù nhỏ cũng hết sức tránh. “Chính” theo Người là không tà, là thẳng thắn, việc thiện dù nhỏ cũng cố làm, việc ác dù nhỏ cũng cố tránh. Đức tính chính trực của người cán bộ, chiến sỹ Công an cách mạng thể hiện ở chỗ: Phải biết tôn trọng lẽ phải, làm theo lẽ phải; tránh những việc trái với lợi ích của nhân dân, trái với đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trên thực tế, người Công an cách mạng nếu chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà thiếu dũng khí đấu tranh bảo vệ chân lý thì kỷ cương phép nước khó có thể được thực hiện nghiêm minh.

Thứ hai, đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh giáo dục cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân cần có tinh thần đoàn kết thương yêu đồng chí, đồng đội, thân ái giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện và công tác. Và đây cũng là truyền thống quý báu của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Biểu hiện của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân biết giữ gìn sự đoàn kết nội bộ được thể hiện bởi sự yêu thương đồng chí, đồng đội, đồng cam chịu khổ; phát huy dân chủ, thẳng thắn đấu tranh, phê bình và tự phê bình; tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội phải thể hiện thái độ chân thành, trung thực, cầu thị trong quá trình học tập, rèn luyện, công tác; mọi biểu hiện che giấu khuyết điểm, bao che những hành vi thiếu trung thực, thiếu lành mạnh là những biểu hiện thiếu thân ái, giúp đỡ với đồng chí, đồng đội.

Xem thêm  Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ tiêu biểu cho thế hệ nhà thơ nào? Tác giả Nguyễn Khoa Điềm

Thứ ba, đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành

Công an nhân dân là một trong những lực lượng của nhà nước. Công an nhân dân là người làm việc trong nhà nước nên cần có phải có lòng trung thành, lòng tin với Đảng và Nhà nước.

Lòng trung thành của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân với Đảng, với Nhà nước và với nhân dân là giá trị truyền thống quý báu của lực lượng Công an nhân dân, là bản chất của người chiến sỹ Công an cách mệnh. Lòng trung thành được thể hiện bởi bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Lòng trung thành được hình thành trên cơ sở giác ngộ cách mạng, lòng yêu mến đồng chí, đồng đội, lòng yêu nghề và nó được hình thành, trau dồi và tôi luyện qua thực tiễn công tác, chiến đấu, thắng không kiêu, bại không nản, nó còn thể hiện bởi ý chí vươn lên sang tạo trong công tác chuyên môn.

Thứ tư, đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép

Là lực lượng làm việc cho cơ quan nhà nước và phục vụ nhân dân nên đối với dân không được cao ngạo mà phải lễ phép, kính trọng. Công an với dân phải như xương, máu phải gần gũi với nhau. Công an phải hiểu được những trăn trở, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giúp nhân dân giải quyết. Hơn nữa công an phải bảo vệ được người dân của mình, bảo vệ được đất nước yên bình. Ngược lại nhân dân cũng là những người giúp công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ, hơn hết là hậu phương vững chắc để công an yên tâm bảo vệ đất nước. Đó là mối quan hệ gắn bó giữa công an nhân dân và nhân dân.

Xem thêm  Bộ đề thi thử bằng lái xe A1 2022 Đề thi thử lý thuyết bằng lái xe máy A1

Thứ năm, đối với công việc, phải tận tụy

Công việc những chiến sĩ công an đảm nhiệm là vô cũng quan trọng bởi vậy nên mỗi cán bộ công an nhân dân phải có tinh thần, thái độ làm việc tận tuỵ, tận tâm với đất nước. Đây là phẩm chất chung của mỗi cán bộ, đảng viên, càng phải là phẩm chất cần phải có của mỗi chiến sỹ công an cách mạng.

Các chiến sĩ công an phải làm việc xuất phát từ tâm mong muốn nhân dân có cuộc sống ấm no, vì mục đích trong sáng của đất nước, vì tổ quốc tươi đẹp hôm nay. Tận tụy với công việc được thể hiện ở sự làm việc bền bỉ, có tính chủ động, sáng tạo, xuất phát từ động cơ đúng đắn và trong sáng vì mục tiêu phục vụ nhân dân. Luôn xây dựng ý thức chăm lo đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc, hình thành tác phong làm việc chu đáo, khoa học, nền nếp, có hiệu quả thiết thực. Đã phụ trách công việc gì thì quyết tâm làm cho bằng được, cho đến nơi, đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm. Đó cũng chính là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ đạo đức cao cả của người chiến sỹ Công an nhân dân.

Thứ sáu, đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

Cương quyết đối với kẻ địch là một nguyên tắc bất di bất dịch. Kẻ địch là đối tượng cần phải quyết đoán để không bị kẻ địch đánh bại nên tuyệt đối phải cứng rắn, cương quyết với chúng. Khi kẻ địch thấy được sự cứng rắn của ta thì cũng phải chủ động biết lùi không bị đánh bại.

Cách xử thế thứ hai đối với kẻ địch lại phải khôn khéo; là một vấn đề cơ bản có tính chiến lược của cách mạng, có quan hệ biện chứng với tư tưởng, ý chí cương quyết với địch. Khi cương quyết và không khéo kết hợp với nhau thì sẽ là một vụ khí sắc bén để đánh lại kẻ thù. Vũ khí này cần sự rèn luyện, học tập thì mới thành loại vũ khí mà không phải máy móc là chế tạo ra được.

Xem thêm  Ngày môi trường thế giới là ngày nào? Chủ đề ngày Môi trường thế giới 2022

Tinh thần cương quyết, khôn khéo là vũ khí sắc bén, là nguyên tắc, phương châm hoạt động của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Quán triệt lời dạy của Bác, người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân cần phải xây dựng cho mình bản lĩnh chiến đấu, lập trường kiên định, không hoang mang, dao động trước những khó khăn, thử thách để ngày càng trưởng thành trong công tác.

4. Biện pháp thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Để 6 Điều Bác Hồ dạy CAND thực sự đi vào chiều sâu và hiệu quả, thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đến từng cán bộ chiến sỹ CAND; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện làm theo sát thực, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc làm theo, nêu gương của CBCS làm thước đo kết quả học tập và làm theo gương Bác Hồ.

Hai là, tiếp tục nêu cao vai trò của cấp ủy, thủ truởng đơn vị trong thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chú trọng làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hằng ngày của mỗi đơn vị, cá nhân. Coi trọng vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương “nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn lực lượng.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, mở chuyên mục; tăng lượng phóng sự, bài viết phản ánh sâu sắc về những mô hình kinh nghiệm hay, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Tăng cường phối hợp, tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và 6 điều Bác Hồ dạy CAND nói riêng vào các dịp lễ trọng đại của đất nước và ngày truyền thống của lực lượng CAND (19-8). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trên đây là Sáu Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và ý nghĩa của 6 Điều này. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu:Văn hóa của Allavida.org.

  • Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
  • 6 điều Bác Hồ dạy, 5 lời thề, 10 điều kỷ luật CAND cần nhớ

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời