Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản được gọi là gì? Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản - Allavida

Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản được gọi là gì? Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản

Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản được gọi là gì? Mỗi công dân đều có quyền nhất định với tài sản. Vậy, quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản là quyền gì? Cùng Allavida.org tìm hiểu nhé

1. Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản được gọi là gì?

Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản được gọi là quyền chiếm hữu tài sản

2. Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản

Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản hay quyền chiếm hữu là một trong những nội dung của quyền sở hữu, là một quyền được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm:

 • Quyền chiếm hữu của chủ sở hữu

Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối tài sản của mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

 • Quyền chiếm hữu của người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản

1. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản thực hiện việc chiếm hữu tài sản đó trong phạm vi, theo cách thức, thời hạn do chủ sở hữu xác định.

2. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản không thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật Dân sự 2015

 • Quyền chiếm hữu của người được giao tài sản thông qua giao dịch dân sự
Xem thêm  Sốc phản vệ là gì? Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ Sốc phản vệ khi tiêm vacxin Covid

1. Khi chủ sở hữu giao tài sản cho người khác thông qua giao dịch dân sự mà nội dung không bao gồm việc chuyển quyền sở hữu thì người được giao tài sản phải thực hiện việc chiếm hữu tài sản đó phù hợp với mục đích, nội dung của giao dịch.

2. Người được giao tài sản có quyền sử dụng tài sản được giao, được chuyển quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản đó cho người khác nếu được chủ sở hữu đồng ý.

3. Người được giao tài sản không thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao theo quy định tại Điều 236 của BLDS

3. Tài sản là gì?

Tài sản được định nghĩa tại điều 105 BLDS như sau:

Điều 105. Tài sản

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Trong đó:

– Bất động sản bao gồm:

 • Đất đai;
 • Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;
 • Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;
 • Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

– Tài sản hiện có là tài sản đã hình thành và chủ thể đã xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trước hoặc tại thời điểm xác lập giao dịch.

Xem thêm  Xin xăm, xin xâm là gì? Cách xin xăm, xin xâm, gieo quẻ đầu năm

– Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm:

 • Tài sản chưa hình thành;
 • Tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch.

– Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

Trên đây Allavida.org đã trả lời câu hỏi Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản được gọi là gì? Việc nắm rõ nội dung các quyền có ý nghĩa quan trọng với mỗi công dân trong việc bảo vệ, thực hiện các quyền của mình. Khi có tranh chấp xảy ra, các bạn phải nắm được phạm vi quyền hạn của mình để xác định được các vi phạm từ đó bảo vệ quyền lợi của chính bản thân mình.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org

Các bài viết liên quan:

 • Quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho được gọi là quyền gì?
 • Ý nghĩa của quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
 • Những triệu chứng thường gặp sau khi tiêm vắc xin covid
 • Sau khi tiêm vắc xin covid-19 có được uống thuốc hạ sốt không?

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời