Quyền sở hữu tài sản riêng của vợ chồng có mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng trong hôn nhân? Quyền sở hữu tài sản riêng của vợ chồng - Allavida

Quyền sở hữu tài sản riêng của vợ chồng có mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng trong hôn nhân? Quyền sở hữu tài sản riêng của vợ chồng

Quyền sở hữu tài sản riêng của vợ chồng có mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng trong hôn nhân? Trong hôn nhân, sự bình đẳng giữa vợ, chồng luôn được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Bên cạnh đó, pháp luật cũng công nhận quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng. Vậy quyền này có mâu thuẫn với quyền bình đẳng không? Cùng Allavida.org tìm hiểu nhé.

1. Quyền sở hữu tài sản riêng của vợ chồng có mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng trong hôn nhân?

Quyền sở hữu tài sản riêng của vợ chồng không mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng trong hôn nhân, vì việc công nhận quyền sở hữu riêng của vợ, chồng:

  • Là sự tôn trọng quyền sở hữu cá nhân của công dân nói chung và vợ chồng nói riêng, giúp tạo ra môi trường pháp lí đảm bảo sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ tài sản giữa vợ và chồng
  • Tôn trọng sự độc lập của vợ chồng trong việc tham gia vào các mối quan hệ xã hội khác ngoài hôn nhân và gia đình. Đảm bảo sự tự do của vợ và chồng khi tham gia các giao dịch ngoài xã hội cũng như xác định rõ trách nhiệm, khả năng thanh toán của vợ hoặc chồng và bảo vệ quyền lợi của những người khác khi tham gia giao dịch.
  • Là căn cứ pháp lí để các cấp tòa án giải quyết những vụ việc tranh chấp liên quan đến tài sản của vợ chồng
  • Đồng thời khẳng định một cách nhất quán trong việc tiếp cận về bình đẳng giới xét cả về mặt lý luận và thực tiễn của việc ghi nhận pháp luật trong đời sống.

2. Quyền sở hữu tài sản riêng của vợ chồng

Xem thêm  Ly thân là gì? Tìm hiểu về thủ tục ly thân

Pháp luật thừa nhận quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng.

Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 (HN&GĐ) quy định, tài sản riêng của vợ, chồng gồm:

  • Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
  • Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng

Trong đó, tài sản riêng khác của vợ chồng gồm:

  • Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
  • Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.
  • Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

Vợ, chồng có quyền định đoạt, chiếm hữu, sử dụng tài sản riêng của mình theo điều 44 Luật HN&GĐ:

Điều 44. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng

1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Xem thêm  Tư pháp là gì? Cơ quan tư pháp làm gì? Quyền tư pháp và thực hiện quyền tư pháp

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.

3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.

3. Nguyên tắc bình đẳng giữa vợ, chồng

Nguyên tắc bình đẳng giữa vợ, chồng là nguyên tắc cơ bản, quan trọng trong hôn nhân được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Để biết cụ thể các nguyên tắc này, mời các bạn tham khảo bài viết: Nguyên tắc bình đẳng thể hiện thế nào trong quan hệ vợ chồng?

Trên đây, Allavida.org đã trả lời câu hỏi Quyền sở hữu tài sản riêng của vợ chồng có mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng trong hôn nhân?

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

  • Ý nghĩa của quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời