Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần Hán là Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5 - Allavida

Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần Hán là Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5

Nhà Hán (206 TCN – 220 CN) của Trung Hoa cổ đại đã trải qua các thời kỳ thịnh vượng và suy thoái kinh tế. Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần Hán là gì? Đây là câu hỏi rất nhiều người quan tâm, để giải đáp được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết của Allavida.org.

1. Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là

A. quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã

B. quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân tự canh

C. quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô

D. quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh

Giải thích: Quan hệ sản xuất phong kiến Trung Quốc được thiết lập dưới thời Tần – Hán là quan hệ bóc lột bằng địa tô giữa địa chủ với nông dân lĩnh canh (Mục 1 Trang 29 SGK Lịch sử 10 cơ bản).

2. Xã hội Trung Quốc thời Tần – Hán

* Thời Tần:

– Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành.

– Tần Thuỷ Hoàng đã thi hành một loạt chính sách như chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại đến cai trị, ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước, gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ về phía bắc và phía nam…

Xem thêm  Đáp án Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

* Thời Hán:

– Các vua thời nhà Hán đã xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần, giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khẩn hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp.

=> Nhờ thế, kinh tế phát triển, trật tự xã hội ổn định, thế nước đã vững vàng. Nhà Hán còn tiến hành nhiều cuộc chiến tranh, xâm lấn bán đảo Triều Tiên, thôn tính các nước phương Nam.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời