Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo cơ chế Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào diễn ra dựa vào cơ chế

Trao đổi khí là quá trình sinh học mà theo đó các khí di chuyển thụ động bởi sự khuếch tán qua bề mặt. Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo cơ chế nào? Đây là câu hỏi rất nhiều người quan tâm, để giải đáp được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết của Allavida.org.

1. Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo cơ chế gì?

A. bổ sung.

B. chủ động

C. thẩm thấu.

D. khuếch tán.

2. Trình bày sự trao đổi khí ở phổi và sự trao đổi khí ở tế bào

– Trao đổi khí ở phổi:

+ Nồng độ O2 trong không khí phế nang cao hơn trong máu mao mạch nên O2 khuếch tán từ không khí phế nang vào máu.

+ Nồng độ CO2 trong máu mao mạch cao hơn trong không khí phế nang nên CO2 khuếch tán từ máu vào không khí phế nang.

– Trao đổi khí ở tế bào:

+ Nồng độ O2 trong máu cao hơn trong tế bào nên O2 khuếch tán từ máu vào tế bào.

+ Nồng độ CO2 trong tế bào cao hơn trong máu nên CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Lấy bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng đến BHXH không? Thủ tục chốt sổ BHXH sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trả lời