Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì? Phụ lục hợp đồng tiếng Anh mới nhất 2021 - Allavida

Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì? Phụ lục hợp đồng tiếng Anh mới nhất 2021

Phụ lục hợp đồng Tiếng Anh thường được áp dụng trong những giao dịch với người nước ngoài. Vậy Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì và mẫu như thế nào, cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Phụ lục hợp đồng là gì?

Phụ lục hợp đồng là văn bản quy định chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Có thể hiểu rằng phụ lục hợp đồng là một phần kèm theo của hợp đồng với mục đích quy định về nội dung, điều khoản trong hợp đồng trước khi thỏa thuận, ký kết.

2. Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì?

Phụ lục hợp đồng tiếng anh còn được gọi là Contract annex. Đây là phần văn bản thuộc hợp đồng, tương tự như phụ lục hợp đồng đã được đề cập ở trên. Tuy nhiên, phụ lục hợp đồng bằng tiếng Anh sẽ được soạn thảo dưới ngôn ngữ là tiếng Anh, bên cạnh ngôn ngữ của hợp đồng đó cũng là tiếng Anh.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì phụ lục hợp đồng tiếng Anh chỉ áp dụng trong hai trường hợp:

  • Khi quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Lưu ý: Nội dung của phụ lục không được trái với nội dung của hợp đồng;
  • Khi sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng. Thông thường, phụ lục được áp dụng trong trường hợp này được lập sau khi mà hợp đồng đã được lập nhằm thay đổi, sửa đổi, bổ sung một số nội dung so với nội dung ban đầu.
Xem thêm  KPI là gì? Phân loại KPI Những điều cần biết về KPI

3. Một số cụm từ liên quan đến phụ lục hợp đồng tiếng Anh

– Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là Contract annex.

– Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng tiếng Anh làPrinciples of signing contract annexes.

– Phụ lục hợp đồng kinh tế tiếng Anh làAppendix economic contracts

– Khi nào phải ký phụ lục hợp đồng xây dựng tiếng Anh là When to sign annexes to construction contracts

– Mẫu phụ lục hợp đồng tiếng Anh làAppendix contract form.

– Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán tiếng Anh làAppendix form of sale contract.

– Phụ lục hợp đồng xây dựng tiếng Anh là Appendix construction contract.

– Hiệu lực của phụ lục hợp đồng tiếng Anh là Validity of contract annexes.

– Điều khoản phụ lục hợp đồng tiếng Anh là Terms appendix contract.

4. Mẫu phụ lục hợp đồng Tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence- Freedom- Happiness

—————o0o————-

ANNEX CONTRACT: CHANGE UNIT PRICE

No:………………

Date:……………

Party A (Seller):……………………………………………………………………

Address:………………………………………………………………………………

Telephone:…………………………………………………………………………

Fax:……………………………………………………………………………………

Represented by:……………………………………………………………………

Party B (Buyer):……………………………………………………………………

Address:………………………………………………………………………………

Telephone:……………………………………………………………………………

Fax:……………………………………………………………………………………

Represented by:……………………………………………………………………………

After discussion, the parties agreed to sign the annex of contract no:…….. with the change of unit price as follows:

Desciption of goods:

STT Name of commodity Quantity Unit price Changed price
1
2
3
Total

The two parties commit to implement all contents of the contract no:…………………..…, which party violates the contract will be responsibe under ………………… . Within the implement time of the contract, any problem arise, the two parties discuss for the settlement. Any amendment will be implemented by the annex contract signed by the two parties.

Xem thêm  Đáp án cho Heo đi thi hôm nay Đáp án cho Heo đi học Momo 28/08/2021

This annex is made into … copies with the same value. Each party shall keep … copy each.

Party A Party B

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời