Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 7 môn Lịch sử - Địa lý - Đủ 3 bộ sách Phiếu góp ý SGK môn Lịch sử - Địa lý lớp 7 - Allavida

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 7 môn Lịch sử – Địa lý – Đủ 3 bộ sách Phiếu góp ý SGK môn Lịch sử – Địa lý lớp 7

Tải về

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 7 môn Lịch sử – Địa lý giúp thầy cô tham khảo, đóng góp những ý kiến đánh giá, nhận xét bộ sách Cánh diều, Kết nối tri thức và Chân trời sáng tạo sử dụng trong năm học 2022 – 2023. Thầy cô cần ghi rõ tên bài cần góp ý, trang, dòng, nội dung chỉnh sửa, lý do đề xuất cụ thể.

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 7 môn Lịch sử – Địa lý chỉ mang tính chất tham khảo để các thầy cô lấy tư liệu góp ý SGK mới.

1. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 môn Lịch sử – Địa lý sách Kết nối tri thức

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

(Kèm theo Công văn số /SGDĐT-GDTH ngày /12/2021 của Sở GDĐT)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Các bài

Tên đầu bài và các đề mục: màu tím nhạt

Chọn sang màu đỏ

Màu tím tối và mờ nhạt, không nổi bật được tên bài và đề mục

Các bài

Các câu hỏi trong phần hình thành kiến thức mới: chữ in đứng và màu xanh nhạt

Chọn sang mẫu chữ in nghiêng và chọn màu xanh đậm

Tạo sự nổi bật và khác biệt so với các nội dung khác

Xem thêm  Bảng giá đất 63 tỉnh thành Việt Nam 2022 Cập nhật giá đất 63 tỉnh thành trên toàn quốc mới nhất

Ngày …tháng …năm …

NGƯỜI GÓP Ý

………….

2. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 môn Lịch sử – Địa lý sách Cánh Diều

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

(Bộ sách Cánh Diều)

(Kèm theo Công văn số /SGDĐT-GDTH ngày /12/2021 của Sở GDĐT)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Phụ lục

Phụ lục để phần cuối sách

Phụ lục bố trí chuyển lên đầu sách

Thuận lợi cho việc sử dụng sách

Các bài

Phần Luyện tập và vận dụng không có tiêu đề, để trong ô có màu rất nhạt

Phần Luyện tập và vận dụng nên đặt tiêu đề, tăng thêm màu trong ô đó lên

Tạo sự rõ ràng và nổi bật so với các nội dung khác

Các bài

Hệ thống câu hỏi trong phần Hình thành kiến thức mới: 2 màu xanh khác nhau

Hệ thống câu hỏi trong phần Hình thành kiến thức mới: cần chọn 1 màu xanh đậm

Do không đồng nhất về màu sắc trong cùng một nội dung.

Ngày …tháng …năm …

NGƯỜI GÓP Ý

……….

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời