Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2022 Mẫu phiếu đăng ký xe tuyển thẳng Đại học, Cao đẳng mới nhất - Allavida

Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2022 Mẫu phiếu đăng ký xe tuyển thẳng Đại học, Cao đẳng mới nhất

Tải về Bản in

Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng mới nhất được ban hành kèm theo Công văn 1778/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng 

Phụ lục 3

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số:1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN NĂM 2020

(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, khoản 2 Điều 7của Quy chế tuyển sinh)

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:

(Nếu ngày tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số vào ô đầu)

3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi)

4. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): …………………Email:………………………

Nơi sinh (tỉnh, thành phố): …………………………………………………………………………………..

Năm tốt nghiệp THPT ………………………………………….

Xem thêm  Lịch chiếu phim Happiness - Hạnh Phúc Cuối Lịch phát sóng phim Happiness

Năm đoạt giải:…………………………………….

8. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương

Môn đoạt giải

Loại giải, loại huy chương

9. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2020 môn:……………………………..

10. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học:

Số TT

Mã trường (chữ in hoa)

Mã ngành/Nhóm ngành

Tên ngành/Nhóm ngành

1

2

3

4

5

11. Địa chỉ báo tin: ……………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường đã khai đúng sự thật.

Ngày ………. tháng năm 2020

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày tháng .. năm 2020

Chữ ký của thí sinh

2. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy

Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng gồm:Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và ít nhất một trong các bản photocopy sau:

  • Chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT);
  • Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia;
  • Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;
  • Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
  • Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo tiêu chí, phạm vi ngành nghề, chương trình định hướng đào tạo quy định trong Đề án tuyển sinh của trường gồm:
  • Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng Phụ lục 4; Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;
  • Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6; Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).

Xem thêm  Phi nhị nguyên giới là gì? Thế nào là phi nhị nguyên giới?

Bộ GDĐT lưu ý: Thí sinh thuộc diện quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải đăng ký xét tuyển theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại sở GDĐT trước ngày 20.7.2020.

Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển Phụ lục 5;

Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật, Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời