Phiếu cá nhân nhận xét đánh giá sách giáo khoa lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Mẫu phiếu cá nhân nhận xét, đánh giá SGK mới lớp 8 - Allavida

Phiếu cá nhân nhận xét đánh giá sách giáo khoa lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Mẫu phiếu cá nhân nhận xét, đánh giá SGK mới lớp 8

Tải về

Phiếu cá nhân nhận xét đánh giá sách giáo khoa lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp được Hoatieu chia sẻ trong bài viết này là mẫu bản cá nhân nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm để lựa chọn sử dụng trong năm học 2023-2024. Sau đây là nội dung chi tiết phiếu cá nhân nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 8 môn HĐTN, mời các thầy cô và bạn đọc cùng tham khảo.

  • Phiếu nhận xét đánh giá sách giáo khoa lớp 8 môn Khoa học tự nhiên

Mẫu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm – mẫu 1

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

MÔN: HĐTN-HN

LỚP 8

NĂM HỌC 2023 – 2024

Họ và tên giáo viên: ……………………………………..

Chức vụ: Giáo viên; Nhóm CM: HĐTN-HN

1. Nhận xét chung

MÔN HỌC/HĐGD

BỘ SÁCH

ƯU ĐIỂM
(Ghi rõ ưu điểm)

HẠN CHẾ
(Có minh chứng cụ thể)

HĐTN-HN

KNTTVCS

Chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, khả năng nhận thức của HS, tương đối kích thích khả năng tư duy và tích cực học tập của HS

Chủ đề 2: Khám phá bản thân – Trang 16 Mục 2: Khả năng tranh biện, thương thuyết nên Sử dụng từ ngữ cho học sinh dễ hiểu

CD

Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

Chủ đề 3: Sống có trách nhiệm – Trang 26 – Sống có trách nhiệm sửa thành Thầy cô – người bạn đồng hành

CTST 1

Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học.

Chủ đề 2:Thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người – Trang 12 đến 21 –

CTST 2

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh.

Chủ đề 2: Thể hiện trách nhiệm bản thân – trang 20 – Từ ngữ Tranh biện chưa phù hợp

2. Nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 532/QĐ-UBND

Nội dung đánh giá theo tiêu chí

1. Tên sách: HĐTN-HN (Bộ sách KNTTVCS)

2. Tên sách: HĐTN-HN (Bộ sách CD)

3. Tên sách: HĐTN-HN (Bộ sách CTST 1)

4. Tên sách: HĐTN-HN (Bộ sách CTST2)

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

I. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương

Tiêu chí 1. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư; có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Không

Có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Không

Có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Không

Có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Không

Tiêu chí 2. Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương; tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương

Không

Đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương

Không

Đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương

Không

Đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương

Không

Tiêu chí 3. Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài; giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt

Không

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt

Không

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt

Không

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt

Không

II. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

Tiêu chí 4. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh; chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại

Không

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại

Không

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại

Không

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại

Không

Tiêu chí 5. Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, đa dạng giúp giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống.

Giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống

Không

Giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống

Không

Giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống

Không

Giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống

Không

Tiêu chí 6. Nội dung sách giáo khoa thể hiện các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá nêu trong bài học phải liên quan chặt chẽ với nhau.

Giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục

Không

Giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục

Không

Giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục

Không

Giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục

Không

Tiêu chí 7. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương; giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

Có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác

Không

Có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác

Không

Có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác

Không

Có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác

Không

III. Nhóm tiêu chí khác

Tiêu chí 8. Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác; danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng.

Tiêu chí 9. Nhà xuất bản có phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phương thức sử dụng sách giáo khoa hiệu quả, đảm bảo chất lượng; có khả năng cung ứng, phát hành sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu./.

Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú

Không

Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú

Không

Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú

Không

Học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú

Không

* Các ý kiến khác: Không có ý kiến gì khác

Xem thêm  Biểu phí thẻ ATM TPBank 2022 Phí thường niên thẻ TP bank

* Nhận xét chung: Các bộ sách đảm bảo theo tiêu chí lựa chọn SGK

Thông tin giáo viên đánh giá sách:

Họ và tên: ………………Đơn vị công tác: Trường THCS ………………

Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: ……………….. Email:……………….

Chữ ký của giáo viên

TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ

NHÓM CM: HĐTN-HN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BMT, ngày 03 tháng 03 năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: HĐTN-HN LỚP: 8

Các thành viên của Tổ/Nhóm CM thực hiện lựa chọn SGK và đánh dấu X vào ô tương ứng. Nếu đồng ý thì đánh dấu “X” vào ô lựa chọn; không đồng ý đánh dấu “X” vào ô không lựa chọn.

Phiếu lựa chọn được xem là hợp lệ khi có đóng dấu treo của Trường…/Trung tâm…, chỉ được đánh dấu “X” vào ô tương ứng, không đánh dấu “X” vào cả hai ô hàng ngang.

STT

Tên sách

Tác giả

Lựa chọn

Không lựa chọn

1

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Chân trời sáng tạo 1)

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Lại Thị Yến Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn.

X

2

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Cánh diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyến Thuý Quỳnh, Bùi Thanh Xuân.

X

3

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – (Kết nối tri thức với cuộc

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thuỷ.

X

4

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Chân trời sáng tạo bản 2)

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền.

X

Chữ ký của giáo viên

Mẫu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm – mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….. ngày 02 tháng 03 năm 2023

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

MÔN: HĐTN-HN

LỚP 8

NĂM HỌC 2023 – 2024

Họ và tên giáo viên: ……………………………….

Xem thêm  Go little rockstar là gì Go little rockstar là gì trên Facebook

Chức vụ: Giáo viên; Nhóm CM: HĐTN-HN

1. Nhận xét chung

MÔN HỌC/HĐGD

BỘ SÁCH

ƯU ĐIỂM
(Ghi rõ ưu điểm)

HẠN CHẾ
(Có minh chứng cụ thể)

HĐTN-HN

KNTTVCS

Trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng
thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần. Tuy nhiên kênh chữ nhiều gây nhiễu thông tin. Ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa của địa phương

Chủ đề 2: Khám phá bản thân – Trang 16 Mục 2: Khả năng tranh biện, thương thuyết nên Sử dụng từ ngữ cho học sinh dễ hiểu

Chủ đề 9: Hiểu bản thân,chọn đúng nghề – Trang 62 Mục 2: Rèn luyện, học tập theo định hướng nghề nghiệp Quá nhiều hoạt động

CD

Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học

Chủ đề 1: Môi trường học đường – Trang 10 Nhận diện biểu hiện của tình bạn đẹp từ ngữ chưa hợp lý. Chủ đề 8: Nghề nghiệp trong xã hội hiện đại – Trang 76 Thay: Triển lãm tranh ảnh về một số nghề phổ biến ở địa phương

CTST 1

Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học. Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học.

Chủ đề 3: Xây dựng trường học thân thiện – Trang 25 Đặt ra quá nhiều tình huống

CTST 2

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh.

Chủ đề 2: Thể hiện trách nhiệm bản thân – trang 20 – Từ ngữ Tranh biện chưa phù hợp

2. Nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 532/QĐ-UBND

Nội dung đánh giá theo tiêu chí

1. Tên sách: HĐTN-HN (Bộ sách KNTTVCS)

2. Tên sách: HĐTN-HN (Bộ sách CD)

3. Tên sách: HĐTN-HN (Bộ sách CTST 1)

4. Tên sách: HĐTN-HN (Bộ sách CTST2)

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

I. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương

Tiêu chí 1. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư; có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Không

Có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Không

Có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Không

Có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Không

Tiêu chí 2. Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương; tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương

Không

Đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương

Không

Đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương

Không

Đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương

Không

Tiêu chí 3. Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài; giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt

Không

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt

Không

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt

Không

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt

Không

II. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

Tiêu chí 4. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh; chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại

Không

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại

Không

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại

Không

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại

Không

Tiêu chí 5. Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, đa dạng giúp giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống.

Giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống

Không

Giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống

Không

Giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống

Không

Giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống

Không

Tiêu chí 6. Nội dung sách giáo khoa thể hiện các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá nêu trong bài học phải liên quan chặt chẽ với nhau.

Giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục

Không

Giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục

Không

Giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục

Không

Giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục

Không

Tiêu chí 7. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương; giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

Có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác

Không

Có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác

Không

Có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác

Không

Có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác

Không

III. Nhóm tiêu chí khác

Tiêu chí 8. Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác; danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng.

Tiêu chí 9. Nhà xuất bản có phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phương thức sử dụng sách giáo khoa hiệu quả, đảm bảo chất lượng; có khả năng cung ứng, phát hành sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu./.

Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú

Không

Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú

Không

Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú

Không

Học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú

Không

* Các ý kiến khác: Không có ý kiến gì khác

Xem thêm  Bài tham luận về dân vận khéo 2021 Bài viết tham luận về dân vận khéo

* Nhận xét chung: Các bộ sách đảm bảo theo tiêu chí lựa chọn SGK

Thông tin giáo viên đánh giá sách:

Họ và tên: ………………….. Đơn vị công tác: Trường THCS Đào Duy Từ

Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 0961610709 Email:……………………..

Chữ ký của giáo viên

TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ

NHÓM CM: HĐTN-HN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày 03tháng 03 năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: HĐTN-HN LỚP: 8

Các thành viên của Tổ/Nhóm CM thực hiện lựa chọn SGK và đánh dấu X vào ô tương ứng. Nếu đồng ý thì đánh dấu “X” vào ô lựa chọn; không đồng ý đánh dấu “X” vào ô không lựa chọn.

Phiếu lựa chọn được xem là hợp lệ khi có đóng dấu treo của Trường…/Trung tâm…, chỉ được đánh dấu “X” vào ô tương ứng, không đánh dấu “X” vào cả hai ô hàng ngang.

STT

Tên sách

Tác giả

Lựa chọn

Không lựa chọn

1

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Chân trời sáng tạo 1)

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Lại Thị Yến Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn.

X

2

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Cánh diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyến Thuý Quỳnh, Bùi Thanh Xuân.

X

3

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – (Kết nối tri thức với cuộc

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thuỷ.

X

4

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Chân trời sáng tạo bản 2)

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền.

X

Chữ ký của giáo viên

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời