Phí thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức 2021 Lệ phí thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức mới nhất - Allavida

Phí thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức 2021 Lệ phí thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức mới nhất

Tải về Bản in

Quy định thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Lệ phí tuyển dụng công chức, viên chức mới nhất – Mới đây Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Theo đó quy định thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức áp dụng từ ngày 15/12/2021 như sau:

Biểu phí thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức mới nhất

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

I

Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển)

– Dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

500.000

– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

400.000

– Từ 500 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

300.000

II

Dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

1

Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I

Dưới 50 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.400.000

– Từ 50 đến dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.300.000

– Từ 100 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

1.200.000

2

Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV

– Dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

700.000

– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

600.000

– Từ 500 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

500.000

III

Phúc khảo thi tuyển dụng ; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Đồng/bài thi

150.000

Tham khảo thêm:

  • Thời hạn sử dụng chứng chỉ tin học và ngoại ngữ của giáo viên
  • Các biện pháp giúp học sinh mau tiến bộ

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Lời chúc Tết 2022 cho sư thầy, tăng ni phật tử Câu chúc Tết sư thầy 2022

Trả lời