Phân phối chương trình môn Hóa học bậc THCS Khung phân phối chương trình môn Hóa học lớp 8, 9 - Allavida

Phân phối chương trình môn Hóa học bậc THCS Khung phân phối chương trình môn Hóa học lớp 8, 9

Tải về

Phân phối chương trình môn Hóa học THCS

Môn Hóa học được dạy trong chương trình bắt đầu từ lớp 8. Phân phối chương trình môn Hóa học bậc THCS từ học kì I đến học kì II môn Hóa lớp 8 – 9 giúp giáo viên điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

Phân phối chương trình môn Toán bậc THCS

Phân phối chương trình môn Vật lý bậc THCS

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

MÔN HOÁ HỌC LỚP 8

Kèm theo Kế hoạch số 01/THCS-LNQ

Thực hiện năm học 2016 – 2017

Học kỳ I: 19 tuần thực hiện 36 tiết

Học kỳ 2: 18 tuần thực hiện 34 tiết

I. Kiến thức cơ sở hóa học chung

Ghi chú

Chương

Tiết thứ

Nội dung

1

Chất, nguyên tử, phân tử

(15 tiết)

1

Mở đầu môn hóa học

2

Chất

Gộp tiết 2,3 thành tiết 2 – Chất

3

Bài thực hành 1(Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm này, dành thời gian hướng dẫn học sinh một số kỹ năng và thao tác cơ bản trong thí nghiệm thực hành)

4

Nguyên tử (Mục lớp electron không dạy; (phần ghi nhớ không dạy; không yêu cầu học sinh làm bài tập 4,5)

5, 6

Nguyên tố hóa học – luyện tập (Mục III. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học: Không dạy, hướng dẫn học sinh tự đọc thêm)

7, 8

Đơn chất và hợp chất – Phân tử

(Mục IV. Trạng thái của chất: Không dạy, vì đã dạy ở môn Vật lý THCS; Mục V phần ghi nhớ không dạy; Hình 1.14 không dạy; không yêu cầu học sinh làm bài tập 8)

9

Bài thực hành 2

10

Bài luyện tập 1

11, 12

Công thức hóa học

13,14

Hóa trị

Thêm 1 tiết thành tiết 13, 14- Hóa trị

15

Bài luyện tập 2

16

Kiểm tra 1 tiết

2

Phản ứng hóa học

(09 tiết)

17

Sự biến đổi chất (phần b: Giáo viên hướng dẫn học sinh chọn bột Fe nguyên chất, trộn kỹ và đều với bột S (theo tỷ lệ khối lượng S : Fe > 32 : 56) trước khi đun nóng mạnh và sử dụng nam châm để kiểm tra sản phẩm)

18, 19

Phản ứng hóa học

20

Bài thực hành 3

21

Định luật bảo toàn khối lượng

22, 23

Phương trình hóa học

(không yêu cầu học sinh làm bài tập 4,5)

24

Bài luyện tập 3

25

Kiểm tra 1 tiết

3

Mol và tính toán hóa học

(11 tiết)

26

Mol

27

Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

28

Tỉ khối của chất khí

29

Tính theo công thức hóa học

30

Tính theo phương trình hóa học

31

Bài luyện tập 4

32, 33

Ôn tập học kỳ 1

34

Kiểm tra học kỳ 1

Hết tuần 19 Kết thúc học kỳ 1

4

Ôxi, không khí

(10 tiết)

35, 36

Tính chất của ôxi

37, 38

Sự ôxi hóa – phản ứng hóa hợp – ứng dụng của ôxi

39, 40

Ôxit – Điều chế ôxi – Phản ứng phân hủy

(Mục II. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp và BT 2 trang 94: Không dạy, hướng dẫn học sinh tự đọc thêm)

41, 42

Không khí – Sự cháy

43

Bài thực hành 4

44, 45

Bài luyện tập 5

46

Kiểm tra 1 tiết

5

Hiđro – nước

(13 tiết)

47, 48

Tính chất – ứng dụng của hiđro

49

Phản ứng oxi hóa – khử

(Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập).

50

Điều chế hiđro – Phản ứng thế (Mục 2. Trong CN: Không dạy, hướng dẫn học sinh tự đọc thêm)

51

Bài luyện tập 6

52

Bài thực hành 5

53, 54

Nước

55, 56

Axit – Bazơ – Muối

57

Bài luyện tập 7

58

Bài thực hành 6

59

Kiểm tra 1 tiết

6

Dung dịch

(11 tiết)

60

Dung dịch

61

Độ tan của một chất trong nước

62, 63

Nồng độ dung dịch

64, 65

Pha chế dung dịch

(không yêu cầu học sinh làm bài tập 5,6)

66

Bài luyện tập 8

67

Bài thực hành 7

68, 69

Ôn tập học kỳ 2

70

Kiểm tra cuối năm

Hết tuần 37 – kết thúc học kỳ 2

Hướng dẫn về việc cho điểm các bài thực hành:

  • Không lấy điểm hệ số 2;
  • Các bài thực hành có thể lấy điểm hệ số 1.
Xem thêm  Quy trình xác thực thông tin trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 Công văn 9438/BYT-CNTT 2021

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

Kèm theo Kế hoạch số 01/THCS-LNQ

Thực hiện năm học 2016 – 2017

Học kỳ 1: 19 tuần thực hiện 36 tiết

Học kỳ 2: 18 tuần thực hiện 34 tiết

I. Kiến thức cơ sở hóa học chung

Ghi chú

Chương

Tiết thứ

Nội dung

1

Các loại hợp chất vô cơ

(20 tiết)

1,2

Ôn tập đầu năm

3

Tính chất hóa học của oxit – khái quát về sự phân loại oxit

4,5

Một số oxit quan trọng

6, 7

Tính chất hóa học của axit – Một số axit quan trọng

[Phần A. Axit clohiđric (HCl): Không dạy, Giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc lại tính chất chung của axit (trang 12, 13); không yêu cầu học sinh làm bài tập 4)]

8

Luyện tập:Tính chất hóa học của oxit và axit

9

Thực hành : Tính chất hóa học của oxit và axit

Chuyển thứ tự 2 tiết này cho nhau : Thành tiết 9- Thực hành ; Tiết 10 – Kiểm tra.

10

Kiểm tra 1 tiết

11, 12, 13

Tính chất hóa học của bazơ – Một số bazơ quan trọng

[Hình vẽ thang pH: Không dạy, vì SGK in không đúng với màu thực tế; không yêu cầu học sinh làm bài tập 2(tr 30), 6(tr33)]

14

Tính chất hóa học của muối

15

Một số muối quan trọng

[Mục II. Muối kali nitrat (KNO3): không dạy]

16

Phân bón hóa học (Mục I. Nhưng nhu cầu của cây trồng : Không dạy, vì đã dạy ở môn Sinh học)

17

Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

18

Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và Muối

19

Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

20

Kiểm tra 1 tiết về bazơ và muối

2

Kim loại

(09 tiết)

21

Tính chất vật lý của kim loại (Thí nghiêm tính dẫn điện và dẫn nhiệt : Không dạy vì đã dạy ở môn Vật lý)

22

Tính chất hóa học của kim loại

(không yêu cầu học sinh làm bài tập 7)

23

Dãy hoạt động hóa học của kim loại

24

Nhôm (Hình 2.14: Không dạy)

25

Sắt

26

Hợp kim sắt: Gang, thép (Không dạy các loại lò sản xuất gang thép)

27

Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

28

Luyện tập chương 2: Kim loại

(không yêu cầu học sinh làm bài tập 6)

29

Thực hành : Tính chất hóa học của nhôm và sắt

3

Phi kim – Sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

(13 tiết)

30

Tính chất chung của phi kim

31, 32

Clo

33

Cacbon

34

Các oxit của cacbon

35

Ôn tập học kỳ 1

36

Kiểm tra học kỳ 1

Hết tuần 19 – Kết thúc học kỳ 1

37

Axit cacbonic và muối cacbonat

38

Silic – Công nghiệp silicat (Mục 3b. Các công đoạn chính : Không dạy các phương trình hóa học)

39, 40

Sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

(Không dạy các nội dung liên quan đến lớp electron; không yêu cầu học sinh làm bài tập 2)

41

Luyện tập chương 3:

Phi kim – Sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

42

Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

4

Hiđrocacbon,

nhiên liệu

(11 tiết)

43

Khái niệm về hợp chất hữu cơ

và hóa học hữu cơ

44

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

45

Metan

46

Etilen

47

Axetilen

48

Benzen

49

Dầu mỏ và khí thiên nhiên

50

Nhiên liệu

51

Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon, nhiên liệu

52

Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon

53

Kiểm tra 1 tiết

5

Dẫn xuất của hiđrocacbon – Polime

54

Rượu etylic

55, 56

Axit axetic

57

Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

58

Chất béo

59

Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

60

Thực hành: Tính chất của rượu và axit

61

Kiểm tra 1 tiết

62,63

Glucozơ. Saccarozơ

64

Tinh bột và xenlulozơ

65

Protein

66

Polime (Mục II. Ứng dụng của polime: Không dạy, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm)

67

Thực hành: tính chất của gluxit

68,69

Ôn tập cuối năm

70

Kiểm tra cuối năm

Kết thúc tuần 37

Hướng dẫn về việc cho điểm các bài thực hành:

  • Không lấy điểm hệ số 2;
  • Các bài thực hành có thể lấy điểm hệ số 1.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời