Phân phối chương trình môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh bậc THPT Khung phân phối chương trình môn Giáo dục quốc phòng lớp 10, 11, 12 - Allavida

Phân phối chương trình môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh bậc THPT Khung phân phối chương trình môn Giáo dục quốc phòng lớp 10, 11, 12

Tải về

Phân phối chương trình môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh THPT

Phân phối chương trình môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh bậc THPT được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học

Phân phối chương trình môn Hóa học bậc THPT

Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân bậc THPT

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

Môn GDQP-AN lớp 10

(Thực hiện từ năm học 2013-2014 và theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Thực hiện học 1 tiết/tuần theo Quyết định 79/2007/QĐ-BGDĐT)

Cả năm: 37 tuần (35 tiết)

Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết)

Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết)

TT BÀI

TÊN BÀI

TIẾT

NỘI DUNG

1

Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

1

Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam (mục 1, 2 SGK).

2

Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam (mục 3, 4, 5, 6 SGK).

3

Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước (mục 1, 2, 3 SGK).

4

Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước (mục 4, 5, 6 SGK)

2

Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

5

Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam

6

Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (mục 1, 2, 3 SGK)

7

Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (mục 4, 5, 6 SGK)

8

Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam

9

Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Kiểm tra

10

Kiểm tra 1 tiết

3

Đội ngũ từng người không có súng

11

– Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ và chào.

– Luyện tập.

12

– Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều; Động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân.

– Động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại

– Luỵên tập

13

– Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái, ngồi xuống, đứng dậy, động tác chạy đều, đứng lại. Luyện tập.

14

Luyện tập

4

Đội ngũ đơn vị

15

Đội hình tiểu đội hàng ngang

16

Đội hình tiểu đội hàng dọc

17

Luyện tập nội dung đã học trong tiết 15, 16.

Kiểm tra

18

Kiểm tra Học kì I

4

Đội ngũ đơn vị

19

– Tiến lùi, qua phải, qua trái, giãn đội hình, thu đội hình, ra khỏi hàng về vị trí.

– Luyện tập.

20

Đội hình trung đội hàng ngang

21

Đội hình trung đội hàng dọc

22

– Luyện tập: Đội ngũ tiểu đội; Đội ngũ trung đội

– Hội thao, đánh giá kết quả

5

Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai

23

Bom, đạn và cách phòng tránh

24

Thiên tai, tác hại của chúng và cách phòng tránh

6

Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương

25

Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường (mục 1, 2, 3, 4, 5 SGK)

26

– Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường (mục 6, 7, 8 SGK).

– Băng vết thương (mục 1, 2, 3 SGK).

27

– Băng vết thương: Kỹ thuật băng vết thương (mục 4 SGK).

– Quan sát giáo viên và trợ giảng thực hiện các động tác mẫu băng vết thương

28

Luyện tập cách cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường.

29

Luyện tập băng vết thương

Kiểm tra

30

Kiểm tra 1 tiết

7

Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy

31

Hiểu biết cơ bản về ma túy

32

Tác hại của ma túy, nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy

33

Dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy

34

Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy

Kiểm tra

35

Kiểm tra học kì II

Lưu ý: Thời gian kiểm tra định kỳ trong cả năm học là 4 tiết. Trong đó kiểm tra lý thuyết 2 tiết, kiểm tra thực hành 2 tiết.

Xem thêm  Mẫu giới thiệu về góc học tập của em Hoạt động trải nghiệm 6 Góc học tập của em Kết nối tri thức

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời