Phân phối chương trình môn Âm nhạc Tiểu học Nội dung chương trình Âm nhạc lớp 1, 2, 3, 4, 5

Tải về

Phân phối chương trình môn Âm nhạc Tiểu học

hoatieu.vn xin mời quý thầy cô cùng tham khảo Phân phối chương trình môn Âm nhạc Tiểu học theo chuẩn kiến thức kĩ năng 35 tuần. Hi vọng tài liêu này sẽ giúp quý thầy cô lên chương trình thích hợp cho việc dạy học trong năm học mới.

Phân phối chương trình môn Toán Tiểu học

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt Tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC

TUẦN

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

LỚP 5

1

Học hát: Bài Quê hương tươi đẹp

– Ôn tập các bài hát lớp 1

– Nghe hát Quốc ca

Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam (lời 1)

Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3

Ôn tập một số bài hát đã học

2

Ôn tập bài hát: Quê hương tươi đẹp

Học hát: Bài Thật là hay

Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam (lời 2)

Học hát: Bài Em yêu hoà bình

Học hát: Bài Reo vang bình minh

3

Học hát: Bài Mời bạn vui múa ca

Ôn tập bài hát: Thật là hay

Học hát: Bài Bài ca đi học (lời 1)

– Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình

– Bài tập cao độ và tiết tấu

– Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh

– Tập đọc nhạc: TĐN số 1

4

– Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca

– Trò chơi: Theo bài đồng dao Ngựa ông đã về

Học hát: Bài Xoè hoa

Học hát: Bài Bài ca đi học (lời 2)

– Học hát: Bài Bạn ơi lắng nghe

– Kể chuyên âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ

Học hát: Bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh

5

Ôn tập 2 bài hát: Quê hương tươi đẹp, Mời bạn vui múa ca

Ôn tập bài hát: Xoè hoa

Học hát: Bài Đếm sao

– Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe

– Giới thiệu hình nốt trắng

– Bài tập tiết tấu

– Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh

– Tập đọc nhạc: TĐN số 2

6

Học hát: Bài Tìm bạn thân

Học hát: Bài Múa vui

– Ôn tập bài hát: Đếm sao

– Trò chơi âm nhạc

– Tập đọc nhạc: TĐN số 1

– Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc

Học hát: Bài Con chim hay hót

7

Học hát: Bài Tìm bạn thân (tt)

Ôn tập bài hát: Múa vui

Học hát: Bài Gà gáy

– Ôn tập 2 bài hát: Em yêu hoà bình Bạn ơi lắng nghe

– Ôn TĐN số 1

– Ôn tập bài hát: Con chim hay hót

– Ôn TĐN số 1, số 2

8

Học hát: Bài Lí cây xanh

– Ôn tập 3 bài hát: Thật là hay, Xoè hoa, Múa vui

– Phân biệt âm thanh cao – thấp, dài – ngắn

Ôn tập bài hát: Gà gáy

Học hát: Bài Trên ngựa ta phi nhanh

– Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh

– Nghe nhạc

9

Ôn tập bài hát: Lí cây xanh

Học hát: Bài Chúc mừng sinh nhật

Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy

– Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh

– Tập đọc nhạc: TĐN số 2

Học hát: Bài Những bông hoa những bài ca

10

Ôn tập 2 bài hát: Tìm bạn thân, Lí cây xanh

Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật

Học hát: Bài Lớp chúng ta đoàn kết

Học hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em

– Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca

– Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài

11

Học hát: Bài Đàn gà con

Học hát: Bài Cộc cách tùng cheng

Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết

– Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em

– Tập đọc nhạc: TĐN số 3

– Tập đọc nhạc: TĐN số 3

– Nghe nhạc

12

Ôn tập bài hát: Đàn gà con

– Ôn tập bài hát: Cộc cách tùng cheng

– Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc

Học hát: Bài Con chim non

Học hát: Bài Cò lả

Học hát: Bài Ước mơ

13

Học hát: Bài Sắp đến Tết rồi

Học hát: Bài Chiến sĩ tí hon

Ôn tập bài hát: Con chim non

– Ôn tập bài hát: Cò lả

– Tập đọc nhạc: TĐN số 3

– Ôn tập bài hát: Ước mơ

– Tập đọc nhạc: TĐN số 4

14

Ôn tập bài hát: Sắp đến Tết rồi

Ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon

Học hát: Bài Ngày mùa vui (lời 1)

– Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em Cò lả

– Nghe nhạc

– Ôn tập 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca,Ước mơ

– Nghe nhạc

15

Ôn tập 2 bài hát: Đàn gà con, Sắp đến Tết rồi

Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng,Chiến sĩ tí hon

Học hát: Bài Ngày mùa vui (lời 2)

Học bài hát tự chọn: Dành cho địa phương tự chọn hoặc bài hát trong phần phụ lục

– Ôn TĐN số 3, số 4

– Kể chuyện âm nhạc

16

– Nghe hát Quốcca

– Kể chuyện âm nhạc

– Kể chuyện âm nhạc

– Nghe nhạc

– Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc

– Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi

Ôn tập 3 bài hát

Bài hát dành cho địa phương tự chọn

17

Học hát: Dành cho địa phương tự chọn

Học hát: Tập biểu diễn một vài bài hát đã học

Học hát: Dành cho địa phương tụ chọn

Ôn tập 2 bài TĐN

– Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh

– Ôn tập TĐN số 2

18

Tập biểu diễn

Tập biểu diễn

Tập biểu diễn

Tập biểu diễn

– Tập biểu diễn 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ

– Ôn tập TĐN số 4

19

Học hát: Bài Bầu trời xanh

Học hát: Bài Trên con đường đến trường

Học hát: Bài Em yêu trường em (lời 1)

– Học hát: Bài Chúc mừng

– Một số hình thức trình bày bài hát

Học hát: Bài Hát mừng

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  1505 và 3721 là gì? 3721 là gì trong tình yêu?

Trả lời