Phân biệt khái niệm nghị luận và chính luận Tìm hiểu ngôn ngữ nghị luận, ngôn ngữ chính luận - Allavida

Phân biệt khái niệm nghị luận và chính luận Tìm hiểu ngôn ngữ nghị luận, ngôn ngữ chính luận

Thế nào là phong cách ngôn ngữ nghị luận, chính luận

Phong cách ngôn ngữ chính luận là gì? Phong cách ngôn ngữ nghị luận là gì? Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc một số nội dung tìm hiểu về ngôn ngữ chính luận, ngôn ngữ nghị luận giúp các bạn hiểu rõ hơn và phân biệt khái niệm nghị luận và chính luận một cách chính xác nhất.

  • Top 9 bài nghị luận khuyên bạn học tập chăm chỉ hơn

Phân biệt khái niệm nghị luận và chính luận. Đây là nội dung bài tập 1: Trang 99 sgk ngữ văn 11 tập 2, mời các bạn cùng tham khảo.

Ngôn ngữ chính luận là gì?

Là ngôn ngữ dùng trong các văn bản chính luận hoặc lời nói miệng trong các buổi hội nghị, hội thảo, nói chuyện thời sự,… nhằm trình bày, bình luận, đánh giá những sự kiện, những vấn đề về chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng,…theo một quan điểm chính trị nhất định.

Có 2 dạng tồn tại: dạng nói & dạng viết.

Ở dạng viết: Các tác phẩm lí luận, các tài liệu chính trị

Ở dạng nói: Lời phát biểu hội nghị, các cuộc thảo luận mang tính chất chính trị.

Phạm vi sử dụng: Dùng trong các văn bản chính luận và các tài liệu chính trị khác.

Mục đích: Chỉ xoay quanh một việc trình bày ý kiến hoặc bình luận, đánh giá một sự kiện, một vấn đề chính trị, một chính sách chủ trương về văn hóa, xã hội theo một quan điểm chính trị nhất định.

Xem thêm  Mẫu tranh vẽ thành phố hòa bình Vẽ tranh thành phố hòa bình

Phân biệt khái niệm nghị luận và chính luận

Tiêu chí

Nghị luận

Chính luận

Khái niệm

Thao tác tư duy, phương tiện biểu đạt, một kiểu bài làm văn trong nhà trường

Một phong cách ngôn ngữ do cách thức sử dụng ngôn ngữ hình thành những đặc trung, độc lập với các phong cách ngôn ngữ khác

Phạm vi sử dụng

Tất cả mọi lĩnh vực

Trình bày quan điểm về một vấn đề chính trị

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Văn học – Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời